Home / Veelgestelde Vraag / Hoe verhoudt de wet Bibob zich met de Wtta die eraan komt?

Hoe verhoudt de wet Bibob zich met de Wtta die eraan komt?

De Wet Bibob en de nieuwe Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) hebben verschillende doeleinden maar zijn beide gericht op het voorkomen van misbruik binnen het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt.

De Wet Bibob is gericht op het voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies, of overheidsopdrachten te verlenen aan ondernemingen met een criminele achtergrond. Deze wet stelt overheidsinstanties in staat om een integriteitsonderzoek uit te voeren naar de aanvragers van dergelijke vergunningen of subsidies.

Aan de andere kant is de Wtta gericht op het reguleren van uitleenbedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Deze wet introduceert een toelatingsstelsel waarbij bedrijven goedkeuring moeten hebben van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voordat ze arbeidskrachten mogen uitlenen. Het oorspronkelijke doel is om arbeidsmigranten beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De Wtta streeft naar een betere naleving van de financiele verplichtingen die voortvloeien uit arbeid. Zoals arbeids- en fiscale wetten, cao-verplichtingen en sociale verzekeringswetten. Bovendien is de wet bedoeld om malafide praktijken van uitzendbureaus tegen te gaan, met name door misbruik van kwetsbare arbeidskrachten en arbeidsmigranten aan te pakken.

Hoewel de Wet Bibob zich meer richt op het voorkomen van criminele infiltratie in de legale economie en de Wtta zich focust op de bescherming van arbeidskrachten en het tegengaan van oneerlijke concurrentie in de uitzendbranche, vullen beide wetten elkaar aan in de bredere strijd tegen misbruik en exploitatie in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie kunt u verder kijken op onze website of contact opnemen met één van onze collega’s.