Home / Veelgestelde Vraag / Wat is een NBBU Audit?

Wat is een NBBU Audit?

NBBU staat voor Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendbureaus. Deze bond zorgt ervoor dat de belangen van uitzendkrachten, uitzendbureaus en werkgevers die uitzendkrachten aannemen allemaal behartigd worden. Zo hebben zij een cao die voor alle uitzendkrachten geldt, maar ook zeer flexibel is.

Wilt u lid van de NBBU worden? Dat kan via een NBBU Audit! Via een eerste audit controleren we of u lid kunt worden. Daarna volgen er periodieke audits die bepalen of u lid kunt blijven. Bekijk ook is onze productpagina voor meer informatie.