Home / Veelgestelde Vraag / Waar moeten uitleenbedrijven in het toelatingsstelsel aan voldoen?

Waar moeten uitleenbedrijven in het toelatingsstelsel aan voldoen?

Een uitlener moet voor de toelating voldoen aan de volgende 4 eisen:

  1. Aantoonbaar voldoen aan het normenkader middels een goedgekeurd inspectierapport verzorgd door een door de minister aangewezen inspectie-instelling (zoals Bureau Cicero).
  2. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  3. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen overleggen; 
  4. Financiële zekerheid stellen middels een waarborgsom van uitlener van € 100.000,- (Voor starters is dat beperkt tot € 50.000,-) 

Meer willen weten over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)? Neem dan contact op met contact@cicero.nl. Wij helpen u graag.