Home / Veelgestelde Vraag / Wat is de NEN 4400-1 norm?

Wat is de NEN 4400-1 norm?

De Stichting Normering Arbeid heeft de NEN 4400-1 norm ontwikkeld. De norm bestaat sinds januari 2007. Daarom is het inmiddels een toonaangevende norm. NEN 4400-1 is een landelijk, hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk. Daarom is het voor alle uitzendondernemingen en onderaannemers van werk interessant.

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.