Home / Veelgestelde Vraag / Wat is de wet Bibob?

Wat is de wet Bibob?

De Wet Bibob staat voor “Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur”. Het is een Nederlandse wet die overheidsinstanties de mogelijkheid geeft om de integriteit van ondernemers en bedrijven te toetsen voordat ze vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten verstrekken. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt, zoals bijvoorbeeld witwassen. Als een aanvraag verdacht wordt gevonden, kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd. De overheidsinstantie kan dan besluiten de vergunning niet te verlenen of in te trekken.

De wet werd geïntroduceerd als reactie op de bevindingen van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden in 1996, waaruit bleek dat criminele organisaties soms misbruik maken van legale bedrijfsstructuren om criminele activiteiten te ontplooien. Met de Wet Bibob hebben nu ook bestuursorganen een instrument om dergelijke malafide praktijken tegen te gaan.

Er is echter ook kritiek op de wet, met name vanuit de hoek van ondernemers. Zij vinden dat de wet soms te streng wordt toegepast, waardoor bonafide ondernemers onnodig worden belast met langdurige onderzoeken, wat financieel nadelig kan zijn.

Meer informatie over de Wet Bibob kun je vinden op de websites van Justis en Wikipedia:

Justis over Wet Bibob

Wikipedia over Wet Bibob

Wilt u graag meer informatie neem dan gerust contact met ons op.