Home / Veelgestelde Vraag / Wat is minor non-conformiteit?

Wat is minor non-conformiteit?

Blijkt uit de inspectie dat uw bedrijf niet voldoet aan een specifieke eis uit de norm? Dan is er mogelijk in een later stadium sprake van een verhoogd risico en wordt er een minor non-conformiteit benoemt. De inspecteur bespreekt een geconstateerde non-conformiteit altijd met u tijdens de inspectie, zodat u hier op kan anticiperen, geen verassingen achteraf!

In het geval van een minor non-conformiteit ontvangt u wel de beoordelingsbrief van Bureau Cicero. Uw onderneming wordt daarmee ingeschreven in het Register van de Stichting Normering Arbeid. U krijgt de gelegenheid om het geconstateerde probleem op te lossen.

Bij de eerstvolgende inspectie beoordelen wij of u daarin bent geslaagd. Als dat zo is, blijft uw onderneming ingeschreven in het register. Bent u daarin niet geslaagd, is er niet langer sprake van minor non-conformiteit, maar van major non-conformiteit.

Heeft u vragen over een non-conformiteit? Neem dan contact met ons op, wij leggen deze graag voor u uit.