Home / Veelgestelde Vraag / Wat is een algemeen verbindend verklaarde CAO?

Wat is een algemeen verbindend verklaarde CAO?

Vraagt u voor een CAO een algemeen verbindend verklaring aan? En is de aanvraag goedgekeurd? Dan geldt de CAO voor de gehele bedrijfstak waar hij betrekking op heeft. Via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt u de algemeen verbindend verklaring.

De ABU-CAO is algemeen verbindend verklaard voor de uitzendsector. NBBU-leden vormen een uitzondering. Zij volgen de NBBU-CAO. Bent u op zoek naar meest recente gegevens? Dan kunt u het beste met Google zoeken naar ABU-CAO. Op de website van de ABU vindt u meerdere brochures over dit onderwerp.