Home / Veelgestelde Vraag / Wat wordt bedoeld met conformiteit?

Wat wordt bedoeld met conformiteit?

Als bij de inspectie blijkt dat uw onderneming volledig voldoet aan de eisen uit de NEN 4400 norm, is sprake van conformiteit. U ontvangt een beoordelingsbrief en Bureau Cicero stelt de Stichting Normering Arbeid hiervan op de hoogte. De Stichting Normering Arbeid verwijdert uw onderneming uit het Overzicht Aangemelde Ondernemingen. Vervolgens wordt uw onderneming ingeschreven in het Register Normering Arbeid.