Home / Veelgestelde Vraag / WTTA – Wanneer gaat de wet in werking treden?

WTTA – Wanneer gaat de wet in werking treden?

WTTA - wanneer gaat de wet in werking treden

De handhaving van de Wtta zou eerst starten vanaf 1 januari 2026. Echter is dit met één jaar uitgesteld.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft informatie gedeeld over de uitvoeringstoets en de lagere regelgeving met betrekking tot de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Ze geeft ook aan dat de invoering van het toelatingsstelsel later zal plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. De wet zal nu op 1 januari 2026 in werking treden, waarna de Arbeidsinspectie vanaf 1 januari 2027 kan handhaven. Dit betekent dat alle andere aspecten van het tijdschema, inclusief de deadlines voor het aanmelden voor overgangsrecht en het aanvragen van toelating voor overgangsrecht, ook met één jaar worden opgeschoven.

De Wtta is bedoeld om een belangrijke rol te spelen bij de aanpak van misstanden bij uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Het is geruststellend om te weten dat het proces doorgaat. Een positief gevolg hiervan is dat een grotere groep bedrijven die het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) willen behalen, hier nu gebruik van kan maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan even contact met ons op via contact@cicero.nl of via ons telefoonnummer +31(0)38 720 08 21. Of neem een kijkje op onze WTTA pagina.