Home / Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), het nieuwe toelatingsstelsel, zal invloed hebben op alle uitleenbedrijven die op de Nederlandse arbeidsmarkt arbeidskrachten ter beschikking stellen. Met name in de flexbranche zal de impact enorm zijn. Als uitlener of inlener van arbeidskrachten is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent de Wtta. Op deze pagina verzamelt Bureau Cicero voor u alle actuele informatie over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), inclusief richtlijnen, normenkader en updates over de status van het wetsvoorstel. Op deze manier blijft u goed geïnformeerd en kunt u zich voorbereiden op de veranderingen die het nieuwe toelatingsstelsel met zich meebrengt.

Bureau Cicero is gesprekpartner voor sociale partners en het ministerie aangaande het nieuwe stelsel en zijn we aangesloten in diverse gremia om o.a. de uitvoerbaarheid van dit stelsel alsook de kwaliteit te borgen.

Uitleners die behoefte hebben om te weten waar ze staan aangaande het nieuwe normenkader kunnen een aanvraag bij ons doen voor een pré audit. Lees hiervoor meer op onze pre audit Wtta pagina.

Voor meer informatie over het toelatingsstelsel zie dan hier de video van ons webinar:

Het toelatingsstelsel

Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor alle uitleenbedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij aan de voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Aantoonbaar voldoen aan het normenkader middels een goedgekeurd inspectierapport verzorgd door een door de minister aangewezen inspectie-instelling (zoals Bureau Cicero).
  • Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen overleggen;
  • Financiële zekerheid stellen middels een waarborgsom.

Uitleenbedrijven zullen net als bij het SNA keurmerk periodiek worden geïnspecteerd. Doel daarbij is om te beoordelen of wordt voldaan aan het normenkader. Inleners die gebruik maken van uitzend-, detachering- of payrollbureaus de zogenoemde uitleners, mogen alleen zaken doen bureaus die toegelaten zijn door de minister. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezicht houden of inleners ook daadwerkelijk met toegelaten uitleners samenwerken en of de uitleners toegelaten zijn. Het niet voldoen kan leiden tot flinke boetes die kunnen oplopen tot ca. € 100.000,-

Wtta: het overgangsrecht

Het wetsvoorstel Wtta bevat ook overgangsrecht om – in aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2027 – uitleners te stimuleren om vóór 1 juli 2026 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren op het SNA keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Ondernemingen in het bezit van een SNA keurmerk hoeven dan éénmalig geen inspectierapport voor het verplichte normenkader te overleggen en komen pas aan de beurt als de overige bedrijven zijn gecontroleerd.

Ondernemingen moeten daarnaast ook voor 1 januari 2026 aan de Toelatende Instantie (TI) laten weten dat zij vóór 1 juli 2026 een aanvraag zullen indienen voor toelating tot het verplichte stelsel en dit ook daadwerkelijk doen.

Met andere woorden: Door tijdig een SNA-registratie te verkrijgen, kunt u deelnemen aan het verplichte stelsel. Het is dus verstandig ervoor te zorgen dat uw registratie vóór 1 juli 2026 in het SNA-register staat. Dit kan aanzienlijk tijd en moeite besparen voor zowel u als uw organisatie. Uiteraard kunt u voor deze certificering terecht bij Bureau Cicero.

Alle nieuwsartikelen over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (wtta)