WML


Minimumuurloon stijgt per 1 juli 2024

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt nieuws over de verhoging van het minimumloon. De regeling voor de indexatie van het wettelijk

Lees Verder

Maandsalaris vaststellen op WML-niveau

Met de recente wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), die op 1 januari 2024 van kracht zijn geworden, dienen werkgevers en werknemers

Lees Verder

Wettelijk minimumloon extra omhoog per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 zal het wettelijk minimumloon in Nederland stijgen met 1,2%. De spoedwet die hiervoor nodig is, is op 15 januari 2024

Lees Verder

Invoering wettelijk minimumuurloon

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen.

Lees Verder

Inhouding of verrekening met het loon; er is een aparte machtiging nodig

Per 1 januari 2017 is bij wet geregeld dat geen inhoudingen van het minimum loon mogen plaats vinden, tenzij dit specifiek is toegestaan. (artikel

Lees Verder

Recht op 100% minimumloon vanaf 21 jaar

Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog per 1 juli 2019. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij

Lees Verder

Wettelijk minimumloon stijgt

Per 1 januari 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,34%. Werknemers van 22 en ouder krijgen daardoor recht op een bruto minimumloon van €

Lees Verder

Aantrekkelijk voor lonen tot 125% WML: het lage-inkomensvoordeel

Nieuw in 2017: het lage-inkomensvoordeel Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wtl.  De tegemoetkoming geldt met

Lees Verder

Uurloonberekening vaak onduidelijk

Informatie over de gebruikelijke arbeidsduur conform een cao en het uurloon is van belang voor onder meer de berekening van de inlenersbeloning en voor

Lees Verder

Uurloon en arbeidsduur in cao’s

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting van de Arbeid , enige tijd geleden een aanbeveling gepubliceerd voor

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief