Home / Certificeren / Onze inspecties

Alle inspecties van Bureau Cicero

Bureau Cicero inspecteert bedrijven om hen te certificeren op normen die te maken hebben met arbeid. Hieronder vindt u alle inspecties van Cicero in een overzicht. Dit overzicht is gegroepeerd per soort norm.

SNA

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Als uw bedrijf is opgenomen in het SNA-register, beperkt u de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk. Voor meer informatie, zie de website van SNA. Het SNA keurmerk is gebaseerd op twee NEN 4400 normen:

CAO toepassing

Ieder bedrijf dient zijn werknemers de juiste beloning te geven op grond van de juiste CAO. Hiervoor zijn de onderstaande normen ontwikkeld:

Lidmaatschapsvereisten

Sommige brancheverenigingen stellen eisen aan hun leden. Bureau Cicero inspecteert op deze lidmaatschapsvereisten voor:

Sector certificeringen

Diverse sectoren hebben hun eigen certificeringen ontwikkeld om de risico’s van arbeid te beheren of om sociaal personeelsbeleid te garanderen. Hieronder vindt u de normen waarop Bureau Cicero inspecteert:

Overige certificeringen

Informatie en offerte

Wilt u meer weten? Wij informeren u graag! Neem dan telefonisch contact op via 038 7200821 of via mail: contact@cicero.nl.