Home / Certificering / SNF-register

U bent verantwoordelijk voor een uitzendbureau dat veel werkt met arbeidsmigranten. En u vindt het vanzelfsprekend dat u goede huisvesting voor hen regelt. Toon dan aan dat u de huisvesting onder controle heeft door opname in het SNF-register van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

De SNF norm

Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) staat voor een veilige en betrouwbare huisvesting van arbeidsmigranten. Stichting Normering Flexwonen kent twee normen. Ten eerste is er de  ‘reguliere’ norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ten tweede is er de norm van het SNF-inhuur-register.

  • Als uw organisatie zelf de huisvesting van uw buitenlandse werknemers beheert, dan geldt voor u het ‘reguliere’ register van de SNF. Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de verschillende onderdelen: ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel bevat eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.
  • Beheert uw bedrijf de huisvesting niet zelf, maar huurt u alle huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten in bij SNF-goedgekeurde ondernemingen? Dan kunt u zich aanmelden voor het SNF-inhuur-register. Uw bedrijf moet dan  jaarlijks aantonen dat u voor alle arbeidsmigranten huisvesting realiseert bij SNF-goedgekeurde partijen.

Wat is het verschil tussen het reguliere register en het inhuur-register?

Het reguliere register is voor ondernemingen die huisvesting inzetten voor arbeidsmigranten. Hierbij wordt een inspectie uitgevoerd volgens een steekproef bij de locaties.

Om zich te laten registreren in het SNF-inhuur-register moet u alle huisvestiging die u inhuurt, huren bij SNF-geregistreerde ondernemingen. Soms betreft de huur maar een deel van de ingehuurde huisvesting bij SNF-geregistreerde onderneming(en). Zodoende kan uw onderneming zich dan niet inschrijven voor het inhuur-register, maar wel in het reguliere SNF-register. Bij het inhuur-register wordt alleen een administratieve inspectie uitgevoerd.

Klik hier voor en stroomschema voor de keuze tussen SNF Regulier register of SNF -Inhuur-register.

SNF-register

De rol van Bureau Cicero bij het SNF-register

Bureau Cicero helpt u bij de opname in het SNF-register. Wij zijn gespecialiseerd in administratieve controles rondom arbeid. Daarom voeren wij deze zelf uit. Voor de fysieke controles van het reguliere register werken wij samen met een gespecialiseerde partner, SKW Certificatie.

Inspecties SNF-inhuur-register
Doel van het SNF-inhuur-register is het verminderen van de controlelast (en kosten) bij uitzendondernemingen die gebruik maken van huisvesting van andere ondernemingen. Aan de ene kant kan dit gaan om zusterbedrijven binnen een holding. Aan de andere kan kan het ook gaan om ‘echte’ derde partijen. Gespecialiseerde huisvesters zijn hier een voorbeeld van.

Doet u voor de huisvesting van arbeidsmigranten een inhouding op het loon? Of bent u contractueel gehouden aan het regelen van huisvesting? En beheert u de huisvesting niet zelf? Dan valt u onder het inhuurregister.

Voor opname in het SNF-inhuur-register moet u  jaarlijks aantonen dat u voor alle arbeidsmigranten huisvesting realiseert bij SNF-goedgekeurde partijen.

Voor de audits voor het SNF-inhuur-register kunt u het beste bij Bureau Cicero terecht. Onze inspecteurs hebben allemaal een achtergrond in het bedrijfsleven. Zij begrijpen wat het inhoudt om gecertificeerd te worden en zijn erop gericht om uw bedrijf verder te helpen. Dat doen zij door voorlichting te geven over de norm en hoe deze in de praktijk toegepast kan worden.

Inspecties reguliere SNF-Register
Zoals aangegeven voeren wij de administratieve inspecties zelf ook. Daarom hebben wij voor het beoordelen van de huisvesting voor het ‘reguliere’ register van SNF een samenwerking met SKW Certificatie. SKW Certificatie is gekwalificeerd voor het beoordelen van de huisvesting en is inhoudsdeskundige op dit terrein.

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over de audit voor het SNF-register? Wij informeren u graag! Neem daarom telefonisch contact op via 038 7200821. Of mail ons via contact@cicero.nl.

Wilt u een offerte ontvangen voor de inspectie voor uw bedrijf vul dan ons offerteformulier in.

    vraagt u een offerte voor het keurmerk PayChecked in Transport aan?
    selecteer hier of u voor een van deze opdrachtgevers rijdt