Home / Certificering / SNF-register

SNF-register

U bent verantwoordelijk voor een uitzendbureau dat veel werkt met arbeidsmigranten. En u vindt het vanzelfsprekend dat u goede huisvesting voor hen regelt. Toon dan aan dat u de huisvesting onder controle heeft door opname in het SNF-register van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

De SNF norm

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Jaarlijks vindt bij deze organisaties een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Gedurende het jaar worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid, toezicht en beheer. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Alle locaties die de organisatie betrekt bij andere SNF-geregistreerde ondernemingen en die al via die onderneming door SNF-inspecteurs worden gecontroleerd, moeten wel door de onderneming worden gemeld, maar hoeven niet nogmaals te worden geïnspecteerd. Zo worden alle locaties periodiek geïnspecteerd, maar in principe niet ‘dubbel’.

De normenset voor de SNF-norm voor huisvesting van arbeidsmigranten kunt u downloaden.

Een organisatie die is opgenomen in het SNF register, mag voor het register het van toepassing zijnde keurmerklogo van de Stichting Normering Flexwonen voeren. Op het gebruik van het keurmerklogo is het reglement keurmerklogo van toepassing. Deze vindt u hier.

Op de informatiekaart (normonderdeel 10) moeten verplichte onderdelen worden opgenomen: adres, aantal bedden, tekst in Nederlands en Engels plus QR-codes. Het Word-format voor deze informatiekaart kunt u hier downloaden.

Wat is het verschil tussen locatie inspectie en administratieve inspectie?

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Jaarlijks vindt bij deze organisaties een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Gedurende het jaar worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is, eerst-verantwoordelijk, geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen (de locatie inspectie). De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid, toezicht en beheer. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Alle locaties die de organisatie betrekt bij andere SNF-geregistreerde ondernemingen en die al via die onderneming door SNF-inspecteurs worden gecontroleerd, moeten wel door de onderneming worden gemeld, maar hoeven niet nogmaals te worden geïnspecteerd. Zo worden alle locaties periodiek geïnspecteerd, maar in principe niet ‘dubbel’.

Locatieregister

Stichting Normering Flexwonen kent een apart ‘locatieregister’. Dit is een grote database van locaties die worden ingezet door ondernemingen die zijn aangemeld of geregistreerd bij SNF. De ondernemingen registreren de locaties die zij inzetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het locatieregister en voeren de mutaties maandelijks en voorafgaand een inspectie door. Voordat een inspectie-instelling een initiële inspectie in gaat plannen, dient de onderneming de locaties in het locatieregister in te vullen.

Met ingang van augustus 2021 heeft SNF een nieuw locatieregister, Informis. In Informis houden de ondernemingen hun locaties actueel en verwerken de inspectie-instellingen hun inspectie-resultaten en worden ook de eventuele tekortkomingen afgewikkeld. Zie voor korte instructiefilmpjes over Informis en andere informatie handleiding locatieregister.

SNF-register

De rol van Bureau Cicero bij het SNF-register

Bureau Cicero helpt u bij de opname in het SNF-register. Wij zijn gespecialiseerd in administratieve controles rondom arbeid. Daarom voeren wij deze zelf uit. Voor de locatie controles werken wij samen met een gespecialiseerde partner, SKG-IKOB voorheen SKW Certificatie. De offerteaanvraag en administratie blijft onze verantwoordelijkheid.

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over de audit voor het SNF keurmerk? Wij informeren u graag! Neem telefonisch contact op via 038 7200821. Of mail ons via contact@cicero.nl.

Wilt u een offerte ontvangen voor de inspectie voor uw bedrijf vul dan ons offerteformulier in.