Home / Certificeringen

Certificeringen en inspecties


WTTA – pré inspectie

WTTA – pré inspectie Bent u klant van Bureau Cicero en reeds in het bezit van het SNA keurmerk. Of maakt u voor het

lees verder
SNA register

NEN 4400-2

NEN 4400-2 stelt eisen aan in het buitenland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers uitlenen.

lees verder
SNA register

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies.

lees verder
PayChecked in Transport

PayChecked in transport

Met het PayChecked keurmerk beheerst u efficiënt uw risico’s op ketenaansprakelijkheid voor het loon, zodat u voldoet aan de eisen van de WAS. U kunt er op vertrouwen dat wij dat net zo belangrijk vinden als u!

lees verder
PayOK

PayOK keurmerk

De controles voor het PayOK keurmerk dragen bij aan de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van zowel de opdrachtgever als van de uitzenders en aannemers waar ze mee samenwerkt.

lees verder
ABU audit

ABU controles

Deze controle stelt vast of u voldoet aan de ABU kwaliteitscriteria en of u toegerust bent om de ABU cao voor uitzendkrachten toe te passen.

lees verder
Bureau Cicero Certificering

Speciale opdrachten

Bureau Cicero heeft uitgebreide ervaring met inspectie normen die te maken hebben met arbeid. Wij doen duizenden inspecties per jaar bij zowel beursgenoteerde ondernemingen als starters.

lees verder
SNA register

NEN+ pluimvee

NEN+ pluimvee Heeft u een uitzendbureau en zendt u werknemers uit in de pluimveesector? Dan is de NEN+ pluimvee van toepassing op u! De

lees verder
Perspectiefverklaring

Perspectiefverklaring

De Stichting Perspectiefverklaring beheert de normenset voor de perspectiefverklaring. De stichting is verantwoordelijk voor de inhoud van de normenset en werkt samen met Bureau Cicero als onafhankelijke inspectie-instelling voor het laten inspecteren van de uitzendondernemingen die willen worden opgenomen in het Register Perspectiefverklaring.

lees verder
SNF normering flexwonen

SNF-register

Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) staat voor een veilige en betrouwbare huisvesting van arbeidsmigranten. Stichting Normering Flexwonen kent twee normen.

lees verder
Fair Produce

Fair Produce

Het keurmerk Fair Produce staat voor eerlijke behandeling van de werknemers. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de juiste beloning en goede huisvesting. Daarmee stimuleert het ‘goed werkgeverschap’ in de tuinbouwketen.

lees verder

IKB PSB

IKB PBS (Integrale Keten Beheersing Pluimvee Service Bedrijven) borgt dat de pluimveehouder geen risico loopt op ketenaansprakelijkheid en boetes door de inzet van Pluimvee Service Bedrijven.

lees verder
keurmerk schoon

Keurmerk Schoon – Schoonmakend Nederland

Het Keurmerk Schoon staat voor een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf waarbij de dienstverlening, het personeel en de administratie op orde zijn.

lees verder
Bovb keurmerk

Bovib Keurmerk

Bovib Keurmerk U bent verantwoordelijk voor een inhuur-intermediair of broker die lid is van de Bovib of dat wil worden. Dan moet u voldoen

lees verder
ZZP Bemiddeling

NBBU Keurmerk zzp-bemiddeling

Met het keurmerk weet een zzp’er dat hij of zij zaken doet met een goede bemiddelaar. U toont ermee aan dat u de financiën op orde heeft en dat u zorgt voor een correcte facturatie en vastlegging.

lees verder
SNA register

SNA Keurmerk

Het keurmerk is breed gedragen en staat voor ‘fatsoenlijk werkgeverschap’. Het beperkt het risico op boetes en naheffingen door identiteitsfraude, illegale tewerkstelling en boetes door inleners- en ketenaansprakelijkheid. Verder is er – onder bepaalde voorwaarden – sprake van vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkstelling door de Belastingdienst.

lees verder
NBBU Audit

NBBU controles

De NBBU behartigt de belangen van ruim 1.200 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

lees verder