Home / Certificeren / Promoot uw certificaat

GEFELICITEERD MET UW CERTIFICERING!

Als u een certificaat heeft behaald, wilt u dat natuurlijk kenbaar maken. U wilt immers bewijzen dat u kwaliteit levert! Daar zijn goede mogelijkheden voor. Op deze pagina gaan we in op de certificaten van de Stichting Normering Arbeid. Ook bij andere certificeringen zijn mogelijkheden om het certificaat te promoten. Heeft u daar vragen over, neem dan contact met ons op.

Promoot uw certificaat van Stichting Normering Arbeid

Vanaf het moment dat uw onderneming beschikt over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid, is voor iedere klant duidelijk dat uw bedrijf een betrouwbare partner is. Uw (personeels)administratie is op orde, u draagt op tijd en voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting af en uw medewerkers hebben toestemming om in Nederland te werken. Uw klanten lopen (zo goed als) geen risico op het gebied van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en hoge boetes voor het werken met mensen die niet in Nederland mogen werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Aan de wand? Op de website?

U kunt uw klanten duidelijk laten zien dat u het SNA-keurmerk heeft, door bijvoorbeeld de gedagtekende verklaring van inschrijving in het register op een goed zichtbare plek op te hangen. Een andere manier is het plaatsen van het keurmerk-logo op uw website.

U kunt het logo opvragen bij:
Secretariaat Stichting Normering Arbeid
e-mail: secretariaat@normeringarbeid.nl
tel.nr.:  +31(0)135 944131

Een gedagtekende verklaring van inschrijving kunt u downloaden van de website van de Stichting Normering Arbeid.

Tevreden over Bureau Cicero?

Bent u tevreden over de manier waarop de inspecties bij uw bedrijf hebben plaatsgevonden? Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw positieve verhaal doorvertelt aan uw collega’s uit de branche en eventueel ons logo plaatst op uw website, met een link naar www.cicero.nl.

Het logo van Bureau Cicero kunt u downloaden van deze website. U vindt het op de downloadpagina. De regels en voorwaarden voor het gebruik van het logo, staan in onze Algemene voorwaarden, die ook als pdf-bestand op de downloadpagina staan. Wanneer u het logo downloadt, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Het downloadable logo is geschikt voor beeldschermformaat. Een formaat dat geschikt is voor drukwerk en een uitgebreidere logoset, kunt u opvragen bij:

Bureau Cicero (Afd. Marketing)
e-mail: contact@cicero.nl
tel.nr.: +31(0)38 7200821