Home / Certificeren / Laat u certificeren door Bureau Cicero

Waarom certificeren?

Bureau Cicero inspecteert bedrijven op de normen die te maken hebben met arbeid. Onze opdrachtgevers zijn professionele partijen die zich continu willen verbeteren. Wij helpen hen daarbij. Onze inspecteurs hebben niet alleen veel kennis van deze normeringen, maar begrijpen ook hoe ze toegepast kunnen worden in de praktijk van alledag.

Ieder bedrijf dat veel te maken heeft met ‘arbeid’ en zich als goed werkgever wil gedragen, weet hoe complex de wet- en regelgeving is. En fouten kunnen leiden tot boetes en naheffingen.

Om bedrijven richting te geven in hun werkwijze en om het voor bedrijven aantoonbaar te maken dat zij de wet- en regelgeving goed toepassen, zijn diverse normen ontwikkeld. Bij het voldoen aan een norm, ontvangt het bedrijf daarvoor een certificaat. Laat u certificeren door Bureau Cicero.

“Wij gaan netjes om met onze mensen. We vinden dat niet meer dan normaal. In de markt lopen we echter nog steeds tegen oneerlijke prijsconcurrentie aan van bedrijven die ten koste van hun werknemers goedkoper kunnen zijn. Ik ben blij dat ik nu in ieder geval kan bewijzen dat ik alles netjes voor elkaar heb.”

Risico

Als u zorgt dat u aantoonbaar voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom arbeid, verkleint u het risico op boetes en naheffingen tot een minimum. U wordt immers periodiek gecontroleerd op de juiste naleving.

Uw opdrachtgevers

Als u personeel ter beschikking stelt of werk aanneemt, verkleint u ook het risico voor uw opdrachtgevers. Zij kunnen als opdrachtgever namelijk aansprakelijk gesteld worden voor de naheffingen of boetes die u krijgt vanwege uw (juridische en fiscale) aansprakelijkheid. Met alle negatieve publiciteit die daarmee gepaard kan gaan. Daarmee heeft u een extra argument in handen om nieuwe klanten te werven. Door uw certificering weten zij dat u aan uw verplichtingen voldoet.

Lidmaatschap

Veel brancheverenigingen stellen eisen aan het lidmaatschap. Bureau Cicero controleert op deze eisen, zodat u lid kunt worden van de branchevereniging.

Continue ontwikkeling

Als professioneel bedrijf wilt u zich continu blijven verbeteren. De inspecteurs van Bureau Cicero kijken verder dan ‘de letter van de norm’ en kunnen uw bedrijf verder helpen in de ontwikkeling die u nastreeft.

Laat u certificeren door Bureau Cicero.

Bekijk op welke normen Bureau Cicero inspecteert.