Home / Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Bureau Cicero

Heeft u een klacht over een door Bureau Cicero uitgevoerde inspectie? Volg dan de stappen
hieronder:

 1. Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk. In de klacht dient in ieder geval te worden
  opgenomen:
  1. NAW gegevens van de klant
  2. NAW gegevens van de klant
  3. Datum waarop de inspectie is uitgevoerd
  4. Zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht
  5. Dien de klacht in via info@cicero.nl;
 2. U ontvangt binnen één dag een ontvangstbevestiging;
 3. Binnen één week ontvangt u schriftelijk het besluit of de klacht door Bureau Cicero
  ontvankelijk is verklaard;
 4. Indien de klacht ontvankelijk is verklaard, dan ontvangt u binnen één maand een beslissing
  over de klacht;
 5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard dan volgt er een her-inspectie (de kosten hiervan
  zijn voor rekening van de klager). Deze herinspectie kan ofwel op locatie ofwel op afstand
  worden uitgevoerd;
 6. Indien de herinspectie leidt tot een andere conclusie en/of bevindingen, dan ontvangt u
  binnen één maand na herinspectie een gewijzigd inspectierapport;
 7. Bureau Cicero zorgt er tevens voor dat de SNA het gewijzigde inspectierapport ontvangt.