Nieuws, Trends & Actualiteiten

Door onze nieuwsberichten en blogs blijft u als ondernemer altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kan sorteren op onderwerp, maar ook zoeken door een zoekwoord in te vullen. Meld u aan voor onze mail Update en krijg maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox.


Wijzigingen certificatieschema per 1 september 2022 voor IKB PSB

Wijzigen certificatieschema per 1 september 2022 voor IKB PSB Per 1 september 2022 zijn er wijzigingen in het certificatieschema voor IKB PSB. In overleg

Lees Verder

Handboek loonheffingen, versie juli 2022

In het handboek staat informatie over de loonheffingen voor 2022. De informatie uit de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ is in het handboek verwerkt. Er zijn

Lees Verder

Verplichte certificatie voor uitzendbureaus, wat betekent dit voor u?

Verplichte certificatie voor uitzendbureaus, wat betekent dit voor u? Onlangs verscheen een persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid over verplichte certificering

Lees Verder

Het kabinet haalt een streep door oproepcontracten

Uit de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt kan worden afgeleid dat het kabinet een streep haalt door oproepcontracten, zoals het nul-urencontract. Hiervoor in de plaats komt een

Lees Verder

PAWW verplicht per 1 augustus 2022 voor uitzenders en detacheerders

Vanaf 1 augustus nemen alle uitzenders en detacheerders verplicht deel aan deze aanvullingsregeling. In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde

Lees Verder

Uitzendkrachten en huisvesting

Krapte op de arbeidsmarkt en huisvestingsproblematiek, twee veel besproken onderwerpen die ook in de uitzendwereld elkaar raken. Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen

Lees Verder

BLOG: PayOK FAQ

1. Is PayOK niet hetzelfde als het SNA keurmerk? Eigenlijk vullen het PayOK en het SNA keurmerk elkaar perfect aan. Het SNA keurmerk controleert

Lees Verder

Adviezen SER over WKR en hybride werken

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zich gebogen over diverse (fiscale) zaken rondom het thuiswerken en de inzet van de werkkostenregeling (WKR) hiervoor. Het

Lees Verder

Belangrijke wijzigingen cao Pluimvee verwerkende industrie

Per 1 juli 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de cao Pluimvee verwerkende industrie. Het gaat om een tweetal aanpassingen in artikel 72.

Lees Verder

Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit zorgt ervoor dat alle werknemers die het Wettelijk minimumloon verdienen ook hetzelfde

Lees Verder

Normwijzigingen SNA Handboek per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 worden een aantal normwijzigingen SNA doorgevoerd. Als eerste gaan een aantal aanpassingsrapporten gelden en is een interpretatierapport niet meer van

Lees Verder

ING sectorrapport: Toekomst uitzendbranche staat onder druk

ING concludeert in haar sectorrapport dat door de structureel krappe arbeidsmarkt er een rem op de groei van flexbedrijven ontstaat. Naast de noodzaak van

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief