Nieuws, Trends & Actualiteiten

Door onze nieuwsberichten en blogs blijft u als ondernemer altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kan sorteren op onderwerp, maar ook zoeken door een zoekwoord in te vullen. Meld u aan voor onze mail Update en krijg maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox.


WTTA en huisvesting

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) en huisvesting De Wet Toelating Terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) wordt in mei behandeld in de 2e kamer. Er

Lees Verder

Wijziging van de WTL vanwege vervallen LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is op 1 januari 2017 ingevoerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een kwetsbare positie op de

Lees Verder

Derdelanders uit Oekraïne behouden voorlopig hun recht op opvang

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zes voorlopige uitspraken gedaan in zaken van zogenoemde derdelanders. Hoewel hun recht

Lees Verder

Wet Bibob en Wtta

Wat is de wet Bibob? De Wet Bibob staat voor “Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur”. Het is een Nederlandse wet die overheidsinstanties

Lees Verder

Internetconsultatie normenkader toelatingsstelsel uitzendbureaus

Minister Van Gennip wil misstanden rond arbeidsmigratie in Nederland tegengaan. Onderdeel van haar aanpak is een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Het wetsvoorstel waarmee dit

Lees Verder

Vakantiebijslag

Het lijkt nog ver weg maar binnenkort breekt de vakantieperiode weer aan. De CAO beroepsgoederenvervoer kent een afwijkende regeling dan in werkend Nederland gebruikelijk

Lees Verder

Nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer

Per 2024 geldt de nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De nieuwe cao kent een aantal wijzigingen

Lees Verder

Arbeidskrachten in- en doorlenen, wat is het verschil in de WTTA t.o.v. de SNA 

De aanstaande Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) roept veel vragen op bij zowel uitleners als inleners. Begrijpelijk, want deze wet brengt belangrijke veranderingen

Lees Verder

Nieuwsbrief Loonheffingen 2024

Op de website van de Belastingdienst is de 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 gepubliceerd. In de Nieuwsbrief Loonheffingen vind je informatie over

Lees Verder

Maandsalaris vaststellen op WML-niveau

Met de recente wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), die op 1 januari 2024 van kracht zijn geworden, dienen werkgevers en werknemers

Lees Verder

Tweede Kamer fracties dienen motie in om ZZP-wet te splitsen

De dynamiek rondom de wetgeving met betrekking tot zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) blijft een heet hangijzer in de Nederlandse politiek. Recentelijk hebben Thierry Aartsen

Lees Verder

Terugblik Webinar: Wat betekent het toelatingsstelsel voor u als inlener?

Onze directeur Patrick Tom heeft recent een webinar gegeven bij de WebinarWeek van ZiPconomy en Werf&. Tijdens het webinar hebben we gesproken over de

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief