Home / Veelgestelde Vraag / Waarom nu al starten met het SNA-keurmerk?

Waarom nu al starten met het SNA-keurmerk?

Dit keurmerk opent de deur naar het verplichte toelatingsstelsel. Het is dan ook niet verrassend dat veel uitleners zich nu al voorbereiden op het behalen van dit keurmerk. 

Uitleenbedrijven die op 30 juni 2025 gecertificeerd zijn voor het SNA-keurmerk (van de Stichting Normering Arbeid) en in het SNA-register staan, laat men toe op basis van hun SNA registratie. 

Het niet voldoen aan de eisen van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) kan ernstige gevolgen hebben, zoals het stopzetten van de activiteiten. Het niet voldoen aan het SNA-keurmerk heeft echter geen gevolgen voor de continuïteit van de activiteiten. Op het moment dat er bij een inspectie voor het SNA keurmerk omissies worden vastgesteld moeten deze worden hersteld. Dit zorgt ervoor dat men ondernemers in staat stelt om met een huiswerklijstje verbeteringen door te voeren. Dit is de reden dat veel ondernemers in deze sector bezig zijn om het SNA-keurmerk te gaan behalen.