Home / Veelgestelde Vraag / Wat is de Wet Aanpak Schijnconstructies?

Wat is de Wet Aanpak Schijnconstructies?

De WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen.

Schijnconstructies leiden tot verdringing van Nederlandse werknemers. Werkgevers (of inleners) kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken zij op deze wijze sociale premies. Dit is ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal.

Goedwillende ondernemers en werknemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

De WAS wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers.

PayOK is het WAS compliance keurmerk waarmee u kan laten zien dat uw onderneming voldoet aan de juiste verloning.

Bekijk ook onze product pagina, of de website van de keurmerkhouder voor meer informatie.