Home / Veelgestelde Vraag / Wat is de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)?

Wat is de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)?

Wtta staat voor Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Dit wetsvoorstel wordt ookwel toelatingsstelsel genoemd.

Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn.

De handhaving van de toelatingsplicht start vanaf 1 januari 2026. Uitleners moeten de aanvraag voor toelating wel vóór 1 juli 2025 indienen.