Home / Veelgestelde Vraag / Wat wordt gecontroleerd bij de NEN 4400-1 inspectie?

Wat wordt gecontroleerd bij de NEN 4400-1 inspectie?

Ter illustratie vind u via deze link een overzicht over welke onderdelen van uw administratie worden gecontroleerd tijdens de NEN 4400-1 inspectie. Hierbij geldt altijd: “Indien van toepassing.”

Bij de inspectie controleert de inspecteur onder andere:

  • de juridische vorm van uw onderneming
  • de personeelsadministratie: ID-bewijzen, buitenlandse werknemers, arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties
  • uren- en verlofregistratie
  • loonadministratie
  • aangifte administratie
  • financiële administratie: tijdige en juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting
  • uitbesteding van werk aan onderaannemers gerelateerd aan de NEN 4400 normen
  • ten slotte ook of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen

Wilt u een volledig overzicht van wat wij controleren tijdens de inspectie? Daarvoor hebben wij onze checklist NEN 4400-1.