Veelgestelde vragen (ABU)

 • Wat is een ABU Audit?

  De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Het is de grootste werkgeversorganisatie in de uitzendbranche. Een lid van de ABU moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels.

  Wilt u lid van de ABU worden? Dat kan via een ABU Audit! Via een Toetredingsaudit controleren we of u lid kunt worden. Daarna volgen er periodieke ABU audits die bepalen of u lid kunt blijven. Bekijk ook is onze productpagina voor meer informatie.

 • Wat is het verschil tussen een ABU Audit en een ABU CAO Controle?

  De ABU kent 3 verschillende soorten audits / controles. De eerste is een toetredingsaudit om lid te worden van de ABU. De tweede is de periodieke ABU audits die volgt ná toetreding. De vierde is een aanvullende audit. Dit is een extra audit die nodig is als er uit de eerder genoemde audits non-conformiteiten komen.

  Los van het lidmaatschap is er de ABU CAO controle. Deze controle kan ook van toepassing zijn op niet leden. Deze noemen we de ABU-volgers.

 • Wat is de ABU CAO controle?

  Het doel van de ABU cao-controles is nagaan of de bij de ABU aangesloten bedrijven de cao voor uitzendkrachten correct naleven op bepaalde artikelen. Daarnaast wordt er ook op lidmaatschapcritieria getoetst ter voorkoming van discriminatie.

  Bent u lid van de ABU? Dan vraagt de ABU om deze CAO op een goede manier uit te voeren. Om te bekijken of u hier aan voldoet voeren wij een controle uit. Bekijk voor meer informatie over de ABU CAO controles onze productpagina of de website van de ABU.

 • Hoe loopt de betaling van de ABU CAO controle?

  De betaling van de grote uitzend CAO's NBBU en ABU loopt niet hetzelfde. Omdat er een groot verschil is in de werkwijze lichten we dit graag toe. Als u NBBU lid bent komen de kosten van uw CAO controle voor rekening van uw eigen organisatie. Bent ABU lid? Dan betaalt u alleen de eerste controle zelf, daarna draagt de ABU de kosten (m.u.v. aanvullende controles).

  Bekijk voor meer informatie over de ABU CAO controles onze productpagina of de website van de ABU.

Een andere vraag stellen?


  Schrijf u in voor de nieuwsbrief