Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Werkkostenregeling (WKR) verplicht

Werkkostenregeling (WKR) verplicht

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) verplicht

Per eind januari 2016 dient uw administratie te zijn ingericht conform de regels van de verplicht toe te passen WKR. Alleen zo kunt u de vrije ruimte zekerstellen. Let op juiste rubricering kosten binnen de administratie:Ook voor ondernemingen die GEEN overschrijding van de 1,2% loonsom in de vrije ruimte hebben, is het volgende van belang. De Werkkostenregeling bestaat onder andere uit het juist definiëren van de diverse kostensoorten van alle verstrekkingen aan uw medewerkers. Dit geldt niet alleen voor kostensoorten/verstrekkingen vanuit de salarisadministratie, maar ook voor alle overige verstrekkingen aan de medewerkers die direct in de financiële administratie zijn geboekt.

Om de vrije ruimte van 1,2% te mogen benutten, moeten alle verstrekkingen aan medewerkers conform de WKR gerubriceerd zijn in de financiële administratie. Omdat dit niet bij alle ondernemingen duidelijk is, willen wij benadrukken dat de juiste rubricering van de kosten en verstrekkingen uiterlijk voor 01-02-2016 over het gehele jaar 2015 gereed dient te zijn. Ook de grootboekrekeningen moeten in de boekhouding zijn benoemd conform de WKR-rubrieken.

Bij een onjuiste rubricering kan niet worden vastgesteld of de vrije ruimte kan worden benut en, indien deze benut is, of er al dan niet sprake is van overschrijding van het 1,2%-budget. De aangifte eindheffing over 2015 conform de WKR kan tot uiterlijk 31-01-2016 worden gedaan. Meer weten? Bekijk op Youtube het webinar van de Belastingdienst en lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen naar aanleiding van het webinar.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.