Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / PAWW verplicht per 1 augustus 2022 voor uitzenders en detacheerders

PAWW verplicht per 1 augustus 2022 voor uitzenders en detacheerders

PAWW verplicht

Vanaf 1 augustus nemen alle uitzenders en detacheerders verplicht deel aan deze aanvullingsregeling. In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden.

De vakbonden en werkgevers spraken toen (in 2016) af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Stichting PAWW (SPAWW) voert deze regeling uit.

PAWW-uitkering

Werknemers van organisaties die zijn aangesloten bij de SPAWW, kunnen aanspraak maken op een PAWW-uitkering. Voorwaarde is dat ze op het moment van ontslag of bij aanvang van een WGA-recht onder een cao vallen waarin hierover een afspraak is gemaakt. Dat laatste is vanaf 1 augustus 2022 dus ook het geval in de uitzendbranche.

De ABU, NBBU, FNV, CNV en de Unie hebben zich begin van dit jaar aangemeld voor deelname aan deze regeling. Door deze aanmelding wordt de PAWW van toepassing op alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten. De verplichte deelname geldt daardoor voor heel veel meer werkgevers dan alleen de leden van de ABU en de NBBU. Op het moment dat een werkgever onder de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten valt, geldt de verplichte deelname. Het is hierbij niet relevant of de CAO voor Uitzendkrachten/ de ABU-cao in de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard. Meer informatie over de inhoud van de werkingssfeer kunt u lezen in de volgende blog. Voor de berekening lees dit artikel.

De bijdrage van de werknemer in deze regeling bedraagt 0,2% van het brutoloon. Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten/ de ABU-cao vallen, zijn verplicht de PAWW toe te passen, de premie in te houden en af te dragen aan SPAWW. Werkgevers die zijn aangesloten bij de ABU of de NBBU zijn daarnaast verplicht de werknemer een bruto compensatie te betalen. Deze verplichting kan ook gelden voor werkgevers die de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing hebben verklaard in de eigen arbeidsovereenkomsten.

Bron: abu.nl

Klik hier voor andere nieuwsartikelen.

Plaats een bericht