Home / Berichten/ketenbepaling

WAB Special – Periode- en ketensysteem verlengd naar 36 maanden

De huidige periode- en ketenregel die sinds de invoering van de WWZ van kracht is (3 contracten binnen 24 maanden) wordt vervangen door de ‘oude’ regel van voor de WWZ.

Lees Verder

Vanaf 2020 Ketenbepaling terug van nu 2 naar 3 jaar (en 3 contracten)

Op 1 juli 2015 is de ketenbepaling gewijzigd van 3 jaar naar 2 jaar door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Werknemers hadden vanaf

Lees Verder