Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WAB / WAB Special – Periode- en ketensysteem verlengd naar 36 maanden

WAB Special – Periode- en ketensysteem verlengd naar 36 maanden

WAB special

Dit artikel is onderdeel van onze WAB-special. In deze artikelen worden de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandeld.
Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel van deze special is om te wijzen op de aanstaande wijzigingen die vanaf ingangsdatum van de WAB per 01-01-2020 van kracht worden.

Verandering

De huidige periode- en ketenregel die sinds de invoering van de WWZ van kracht is (3 contracten binnen 24 maanden) wordt vervangen door de ‘oude’ regel van voor de WWZ.

Per 01-01-2020 geldt weer het maximale aantal van 3 tijdelijke contracten in een periode van maximaal 36 maandenn. Dit systeem heet ook wel het ‘periode- en ketensysteem’ of de ‘3 in 36-regel’.

De onderbrekingstermijn van minimaal 26 weken tussen twee opeenvolgend tijdelijk overeenkomsten blijft ongewijzigd.

Waar heeft deze wijziging betrekking op

Op alle arbeidsovereenkomsten die onder het burgerlijk wetboek (BW) vallen.
Zijn de cao regels van toepassing op arbeidsovereenkomsten die afwijken van het burgerlijk wetboek? Dan blijven deze regels op basis van deze cao’s van kracht.

Dit zijn bijvoorbeeld cao’s voor uitzendkrachten zoals het Fase systeem in de ABU en NBBU cao.

Gevolgen

Wanneer een arbeidsovereenkomst in 2019 reeds geëindigd is, dan verandert er niets.
De nieuwe regels gaan immers in vanaf 2020.

Sluit een werkgever een tweede tijdelijke contract wat in 2019 nog eindigt? Dan betekent dit dat een verlenging mogelijk voor langere tijd (12 maanden extra) mogelijk is.

Bij tijdelijke overeenkomsten die in 2020 eindigen en die nog geen derde overeenkomst betreffen kan verlengen. Dit wel met inachtneming van de nieuwe regels.

Deze verruiming geldt ook voor alle werkgevers waarbij de arbeidsovereenkomst uitsluitend door het burgerlijk wetboek geregeld is.

De onderbrekingstermijn van minimaal 26 weken tussen twee opeenvolgende, tijdelijke overeenkomsten blijft ongewijzigd van kracht. Om een nieuwe ‘keten’ van overeenkomsten te kunnen starten dient er minimaal een onderbreking van 26 weken te zijn.

Overgangsregel

Er geldt geen overgangsregeling. Vanaf 2020 geldt dat het totaal aantal gesloten tijdelijke overeenkomsten maximaal 3 mag zijn in maximaal 36 maanden.

Aandachtspunten/uitzonderingen

Indien er reeds een 3de tijdelijke overeenkomst is gesloten in 2019, dan verandert er in 2020 feitelijk niets, immers, het maximaal aantal contracten (3) is reeds gebruikt en na de einddatum kan niet nog een nieuwe, tijdelijke (4de) overeenkomst gesloten worden.

Verloopt een derde contract in 2020 en is dit binnen 24 maanden (huidige regeling)? Dan vervalt de optie om gebruik te maken van de verruimde 36 maanden.

Plaats een bericht