Home / Veelgestelde Vraag / Wat is de Stichting Normering Arbeid?

Wat is de Stichting Normering Arbeid?

De Stichting Normering Arbeid is ontstaan vanuit de sterke wens tot zelfregulering bij verschillende marktpartijen in de flexibele arbeidsbranche. Daarom werd na overleg tussen bedrijven en de werkgevers- én werknemersorganisaties de Stichting Normering Arbeid opgericht. Daarvoor was ook de nodige afstemming met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van inleners en uitbesteders van werk,
  • uitleners en onderaannemers van werk,
  • registerdeskundigen,
  • en ten slotte de centrale werknemersorganisaties.