Home / Veelgestelde Vraag / Wat is major non-conformiteit?

Wat is major non-conformiteit?

Van een major Non-conformiteit bij de NEN 4400-1 inspectie voor de SNA is sprake wanneer bij de inspectie blijkt dat uw bedrijf niet voldoet aan een specifieke NEN-4400 eis die onmiddellijk een hoog risico inhoudt. Na ontvangst van het concept beoordelingsresultaat heeft u 10 werkdagen om te reageren. Op basis van uw reactie, en de door u geleverde documenten en informatie, zal de inspecteur eventueel aanvullend onderzoek doen. Dit om tot een definitief oordeel komen. Een definitief negatief oordeel leidt tot schorsing van de inschrijving in het register (de onderneming is niet meer zichtbaar in het register).

In dat geval krijgt u alsnog de gelegenheid om binnen 30 werkdagen de nodige verbeteringen door te voeren. De inspectie-instelling beoordeelt vervolgens binnen maximaal 30 werkdagen of u daarin voldoende bent geslaagd. Als dat het geval is, ontvangt u alsnog de beoordelingsbrief. Ook wordt de schorsing van de inschrijving in het Register Normering Arbeid opgeheven. Is dat niet, of onvoldoende, het geval, dan wordt uw onderneming definitief uitgeschreven uit het register.

Meer weten over het keurmerk? bezoek dan onze product pagina.