Home / Veelgestelde Vraag / Welk risico loop ik als ik me niet laat certificeren?

Welk risico loop ik als ik me niet laat certificeren?

Als opdrachtnemer wilt u laten zien dat u voldoet aan de voorwaarden die gesteld men stelt in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), waarin de ketenaansprakelijkheid voor het loon geregeld is. Dit is niet alleen voor u van belang maar ook voor uw opdrachtgevers. U geeft namelijk door de certificering aan dat de risico’s op onjuiste betaling goed beheerst zijn, waardoor het risico op een loonclaim bij uw opdrachtgevers zeer gering is. Deze extra zekerheid geeft u een voordeel ten opzichte van niet PayOK gecertificeerde opdrachtnemers.