Veelgestelde vragen (Algemeen)

 • Hoe werkt een offerte aanvragen?

  Wilt u weten wat een audit of inspectie kost en hoe het werkt om een offerte kunt aanvragen? Dan kan dat op verschillende manieren.

  • U vult ons online offerte formulier in
  • U start een chat met ons via de website
  • U vraag de kosten op via contact@cicero.nl
  • U belt naar ons nummer

  Doet u een aanvraag? Dan staan wij voor u klaar! Onze (potentiele) klanten staan voor ons op nummer 1. Daarom reageren wij altijd zo snel mogelijk.

 • Wat is major non-conformiteit?

  Van major non-conformiteit is sprake wanneer bij de inspectie blijkt dat uw bedrijf niet voldoet aan een specifieke NEN-4400-eis die onmiddellijk een hoog risico inhoudt. Na ontvangst van het concept-inspectierapport heeft u 10 werkdagen om te reageren. Op basis van uw reactie, en de door u geleverde documenten en informatie, zal de inspecteur eventueel aanvullend onderzoek doen en tot een definitief oordeel komen.
  Lees Verder
 • 1x per jaar inspectie – hoe werkt inspectie frequentie verlaging?

  Soms is de inspectie frequentie aan te passen. De inspecteur komt dan vaker, of juist minder vaak, langs voor de inspectie. Normaal gesproken vindt elk half jaar een inspectie plaats. Bij frequentie verlagende voorwaarden is dat om het jaar. Download hier een pdf-document met een beschrijving van situaties waarin de inspectiefrequentie omlaag kan naar eens per jaar.

  Uiteraard is het mogelijk om hier contact over op te nemen, we staan u graag te woord.

 • Hoe vaak moet een inspectie plaatsvinden?

  Uitgangspunt is dat de inspecties iedere zes maanden plaatsvinden. Op basis van de risico inschatting wijken we daar incidenteel van af. Dan vindt de inspectie na drie of twaalf maanden plaats.

  Nadat uw onderneming is gecertificeerd, moet u elk kwartaal een verklaring van de Belastingdienst overleggen met betrekking tot de betaling van loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.

 • Kan een startende onderneming een inspectie aanvragen?

  Een startende onderneming kan de eerste NEN 4400-inspectie na de eerste afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies laten uitvoeren.

  Aanmelden bij de Stichting Normering Arbeid kan al direct. Het bedrijf is daarna zichtbaar in het Overzicht Aangemelde Ondernemingen. Dit publieke overzicht maakt het voor iedereen duidelijk is dat de onderneming werkt aan het voldoen aan de norm NEN 4400.

 • Wordt de inspectie-instelling ook geïnspecteerd?

  Inspectie-instellingen worden geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties. Bureau Cicero ontving in augustus 2007 het Accreditatie-certificaat (nummer I 225) voor het verrichten van NEN 4400-1 inspecties van de Raad voor Accreditatie (RvA). Daarnaast heeft Bureau Cicero overeenkomsten afgesloten met keurmerkorganisaties zoals Stichting Normering Arbeid, Stichting PayChecked in Transport, en Stichting PayOk. Ook met brancheorganisaties zoals ABU, NBBU en Schoonmakend Nederland heeft Bureau Cicero overeenkomsten om te kunnen controleren op hun kwaliteitsschema's. De RvA controleert ons jaarlijks.

Een andere vraag stellen?


  Schrijf u in voor de nieuwsbrief