Home / Veelgestelde Vragen/PayOK keurmerk

Veelgestelde vragen (PayOK keurmerk)

 • Kunnen loonclaims afgewenteld worden op de opdrachtnemer?

  Sommige opdrachtgevers proberen de aansprakelijkheid op het juiste loon via inkoopvoorwaarden bij de opdrachtnemer neer te leggen (vaak het uitzendbureau), maar deze aansprakelijkheid blijft wettelijk bij de opdrachtgever. Mocht een medewerker een loonclaim indienen via een gerechtelijke procedure kan een rechter vragen hoe u, als opdrachtgever, er preventief voor heeft gezorgd dat de medewerker het juiste loon heeft ontvangen. Dit noemt men ook wel het aantonen van niet verwijtbaar handelen. Met het PayOK keurmerk laten opdrachtgevers en opdrachtnemers zien dat zij het belang van de werknemer in een hoog vaandel heeft staan en in vertrouwde handen is.

 • Is PayOK niet hetzelfde als het SNA keurmerk?

  Eigenlijk vullen het PayOK en het SNA keurmerk elkaar perfect aan.

  Het SNA keurmerk controleert voornamelijk op fiscale verplichtingen, zoals betaling van loonheffingen, sociale verzekeringspremies en omzetbelasting. Deze zijn namelijk verlegbaar naar de opdrachtgever; de fiscale inlenersketen- en ketenaansprakelijkheid. Daarnaast controleert het op tal van wettelijke eisen, zoals Wet Minimumloon, Wet identificatie en Wet arbeid vreemdelingen.

  PayOK gaat vooral over correcte verloning conform de toegepaste CAO. Zo kan men voorkomen dat een opdrachtgever aansprakelijk is voor niet- onjuist betaal loon. Dit is ketenaansprakelijkheid voor het loon, georganiseerd in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

 • Is er veel vraag bij opdrachtgevers naar het keurmerk PayOK?

  PayOK is een vrijwillige keuze voor bedrijven die willen laten zien dat ze het goed doen. Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid het PayOK keurmerk te eisen. Met name in de metaal en bouwsector is PayOK een bekend keurmerk. Daarnaast zijn er verschillende belangenbehartigers en verenigingen waar de stichting nauw contact mee heeft over risico’s met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid voor het loon en hoe het keurmerk deze risico’s afdekt.

 • Welk risico loop ik als ik me niet laat certificeren?

  Als opdrachtnemer wilt u laten zien dat u voldoet aan de voorwaarden die gesteld men stelt in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), waarin de ketenaansprakelijkheid voor het loon geregeld is. Dit is niet alleen voor u van belang maar ook voor uw opdrachtgevers. U geeft namelijk door de certificering aan dat de risico’s op onjuiste betaling goed beheerst zijn, waardoor het risico op een loonclaim bij uw opdrachtgevers zeer gering is. Deze extra zekerheid geeft u een voordeel ten opzichte van niet PayOK gecertificeerde opdrachtnemers.

 • Zijn er alternatieven voor PayOK?

  Er zijn op dit moment weinig tot geen alternatieven op het waarborgen van het WAS risico. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een accountantsbureau in te schakelen om u door adviesbureau of inspectie instelling door te laten lichten, of uw opdrachtgever kiest er zelf voor om uw gegevens op te vragen. Dit is echter tijdrovend en vraagt om specifieke kennis. De kracht van het keurmerk is dat op onafhankelijke wijze kan worden aangetoond dat u voldoet aan de spelregels. Daarnaast legt de AVG wetgeving beperkingen op voor uw opdrachtgever om aan dossiervorming te doen.

  Binnen de transport en logistieke sector bestaat wel een alternatief, het PayChecked in Transport register. Bekijk hier wat het PayChecked in Transport keurmerk inhoudt.

 • Hoelang duurt een PayOK inspectie?

  De basis van de inspectie duurt gemiddeld een dag, daarnaast moet u rekening houden met 2 uur additionele tijdbesteding per risico sector (de sectoren / CAO’S waaronder uw opdrachtgever valt en derhalve de medewerker in wordt uitgezonden).

 • Wat wordt er gecontroleerd bij PayOK?

  De normenset van het PayOK keurmerk ziet toe op het betalen van het juiste loon. We controleren de beloning van de medewerkers en de procedures die hiermee te maken hebben.

  Men neemt steekproeven uit het personeelsbestand en deze vormen de basis van een uitvoerige controle. De prioriteit in de controle ligt bij een aantal specifieke CAO’s die extra aandacht hebben. Bekijk hier onze checklist om te zien welke documenten wij nodig hebben naast de steekproeven die wij nemen.

 • Wat kost een PayOK certificaat?

  Bij inschrijving in het register dient u een eenmalige aanmeldingsfee te betalen aan de stichting van € 350,- excl. BTW. De jaarlijkse bijdrage voor aansluiting is € 550,- excl. BTW

  Een inspectie wordt vertaald naar het aantal uur dat een inspecteur doet over de inspectie en is afhankelijk van uw situatie.

 • Waarom wil ik als opdrachtgever het PayOK keurmerk eisen?

  Het PayOK keurmerk staat voor goed opdrachtgeverschap. Het is een fantastische tool voor opdrachtgevers om aan (potentiële) medewerkers te laten zien dat men eerlijk werk en gelijke beloning hoog in het vaandel heeft staan.

  Daarnaast is het PayOK keurmerk een overkoepelend keurmerk. Wat betekent dat je als opdrachtgever kan genieten van een stabieler keurmerk dan als je zou werken met een ‘sector’. Een onderneming met het PayOK keurmerk bewijst dat werknemers op correcte wijze krijgen betaald. En dat het voldoet aan de in Nederland geldende Cao’s.

 • Kan ik me al voorbereiden op een PayOK inspectie?

  Dat kan zeker! Op onze website hebben we een checklist voor u klaar staan waarin u de documenten en gegevens vindt die nodig zijn voor de inspecteur om een de inspectie te starten.

 • Wat is de Wet Aanpak Schijnconstructies?

  De WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen.

  Schijnconstructies leiden tot verdringing van Nederlandse werknemers. Werkgevers (of inleners) kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken zij op deze wijze sociale premies. Dit is ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal.

  Goedwillende ondernemers en werknemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

  De WAS wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers.

  PayOK is het WAS compliance keurmerk waarmee u kan laten zien dat uw onderneming voldoet aan de juiste verloning.

  Bekijk ook onze product pagina, of de website van de keurmerkhouder voor meer informatie.

 • Moet ik als uitzendorganisatie een CAO hanteren?

  Ondernemingen die geen lid zijn van een branchevereniging zijn verplicht de CAO van de ABU te volgen. Deze CAO is namelijk algemeen verbindend verklaard. Leden van de ABU of van de NBBU zijn altijd NEN 4400 gecertificeerd. Ook wordt er regelmatig getoetst op de juiste toepassing van de CAO. Voor toetsing op juiste toepassing van Loon is een PayOK inspectie de perfecte aanvulling. Hiermee dekt u ook het WAS risico af.

Een andere vraag stellen?


  Schrijf u in voor de nieuwsbrief