Home / Blogs, Specials en Opinie / Feestdagen, hoe zit het met de uitbetaling?

Feestdagen, hoe zit het met de uitbetaling?

Feestdagen

Het is december en dus komen er weer feestdagen aan. Dit jaar valt eerste kerstdag op maandag en tweede kerstdag op dinsdag. Doordeweekse dagen waarop mogelijk het loon van uitzendkrachten moet worden doorbetaald. Hoe zijn de regels? Linda Bol, inspecteur bij Bureau Cicero, zet het op een rij.

Wanneer is er sprake van loondoorbetalingsplicht bij een feestdag? Belangrijk om weer eens onder de aandacht te brengen hoe je hier als uitzendorganisatie mee om moet gaan.

Reservering feestdagen

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding, kan er op individueel niveau worden gereserveerd voor de feestdagen. De reservering komt op de loonstrook te staan en wanneer er een feestdag is waarop niet wordt gewerkt, dient de feestdag te worden doorbetaald vanuit deze reservering. Wanneer er nog niet voldoende reservering is opgebouwd, dan hoeft dit niet te worden aangevuld. Stel dat de werknemer recht heeft op 8 uur loondoorbetaling, maar er is slechts een reservering ter waarde van 4 uur opgebouwd, dan wordt er ter waarde van 4 uur uitbetaald.

Het is bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding ook mogelijk om af te spreken dat de feestdagen worden doorbetaald als voldaan wordt aan de voorwaarden voor loondoorbetaling. Deze afspraak moet schriftelijk worden overeengekomen en geldt dan voor alle werknemers.
De loondoorbetalingsplicht geldt voor alle uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding.

Wanneer is er recht op loondoorbetaling?

Er is recht op loondoorbetaling als er normaal gesproken op deze dag gewerkt wordt, maar dit nu niet wordt gedaan omdat de inlener waar gewerkt wordt gesloten is, of omdat er sprake is van minimale bezetting bij de inlener in verband met de feestdag.
Wanneer er geen sprake is van een vaste arbeidsomvang, wat vaak voorkomt bij uitzendovereenkomsten, dan geldt de “zeven uit dertien” regel om vast te stellen of er recht is op loondoorbetaling en hoeveel uur er moet worden doorbetaald.
Bij een vaste arbeidsomvang is duidelijk hoeveel uur er normaal op de dag waarop de feestdag valt zou worden gewerkt en deze uren moeten dan worden doorbetaald.

Zeven uit dertien-regel

Wanneer er dertien weken voorafgaand aan de feestdag, zeven keer op de dag waarop de feestdag valt, wordt gewerkt, dan is er recht op loondoorbetaling. Wanneer de werknemer nog geen dertien weken in dienst is, dan geldt de loondoorbetalingsplicht wanneer in meer dan de helft van de weken vanaf indiensttreding op de dag waarop de feestdag valt, is gewerkt.
Het aantal uur dat moet worden uitbetaald wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van de gewerkte uren op de dag waarop de feestdag valt.

Bijvoorbeeld:
13 weken voorafgaand aan de feestdag is er acht keer op maandag (eerste kerstdag) gewerkt.
Er is in die 8 weken 40 uur gewerkt op maandag.
Loondoorbetaling voor eerste kerstdag is dan 5 uur.
Overuren zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van structurele overuren.

Feestdagtoeslag

In veel sectoren wordt gewoon gewerkt op een feestdag. Wanneer er gewerkt wordt op een feestdag heeft de werknemer recht op het loon, zoals is uitgevraagd bij de inlenersbeloning. De inlenersbeloning vermeldt wat de inlener zelf aan zijn eigen werknemers betaalt wanneer er op een feestdag wordt gewerkt. Wanneer de inlener onder een CAO valt, dan staat hierin ook altijd duidelijk beschreven hoe het loon op een feestdag moet worden uitbetaald. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van toeslag op het loon.

Hoe om te gaan met feestdagen is ook terug te lezen in een eerder geschreven blog:
Feestdagen reserveren en uitbetalen volgens de uitzend-cao’s

Allemaal alvast fijne feestdagen gewenst, en het nieuwe jaar begint ook weer met een feestdag op de maandag.

Bron: Flexnieuws.nl

Plaats een bericht