Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / AVG / AVG: Sterke toename privacy klachten

AVG: Sterke toename privacy klachten

Sterke toename privacy klachten

Op dinsdag 9 september 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haar klachtenrapportage over de eerste helft van 2019 openbaar gemaakt. Uit dit rapport kan opgemaakt worden dat in de eerste zes maanden van dit jaar het aantal klachten sterk gestegen is.

Steeds meer bekendheid

Ruim 15.000 mensen hebben een klacht ingediend bij de AP. Dit is een stijging van 60% ten opzichte van de tweede helft van 2018. De AP heeft aangegeven dat deze stijging te maken heeft met het feit dat het steeds bekender wordt dat er een mogelijkheid is om een klacht inzake privacy klachten in te dienen.

Hulp met klacht indienen

In de eerste helft van 2019 heeft de AP ruim 10.000 klachten afgerond. Veelal betrof het een telefonische klacht. Deze kon direct naar tevredenheid kon worden afgehandeld. In 16% van de schriftelijke klachten heeft de AP de klacht opgelost door op te treden tegen een overtreding. Dit heeft men gedaan door een brief te versturen met normuitleg, te bemiddelen of een norm overdragend gesprek te voeren.

In bijna 30% van de gevallen hebben medewerkers van de AP mensen op weg geholpen om zelf een klacht in te dienen bij de betreffende organisatie waar de klacht over gaat. Ten tijde van het uitbrengen van het rapport, lopen er 68 onderzoeken naar aanleiding van meerdere klachten bij een betreffende organisatie.

Verdeling type klachten

Ruim 32% van het aantal klachten gaat over een schending van een privacyrecht. Een voorbeeld is het recht op inzage en het recht op verwijdering. Tevens klaagt ongeveer 13% over organisaties die persoonsgegevens aan derden doorgeven, terwijl zij dit niet weten of niet willen. Doorgaans komt dit naar voren doordat mensen gebeld worden door onbekende bedrijven voor direct marketing doelen.

De meeste klachten worden ontvangen over zakelijke dienstverleners (46%), de overheid (14%) en de IT-sector (13%).

Het aantal klachten dat binnenkomt is groter dan de AP op dit moment aan kan. Hierdoor is er in de loop van de maanden een achterstand ontstaan in de behandeling van klachten. Op dit moment is de AP in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid om een oplossing te bedenken voor dit probleem.

AVG proof

Ook binnen de arbeidsmarkt verwerkt men veel persoonsgegevens. Daarom is het van belang te weten of je als bedrijf voldoet aan de AVG wetgeving zodat uw bedrijf niet onderdeel uit maakt van deze klachten stijging. Stichting AVG Garant heeft een norm opgezet en voorgelegd aan de Raad van Accreditatie.  Op 12 november zal er een informatie bijeenkomst plaatsvinden op het hoofdkantoor van Bureau Cicero omtrent de AVG wetgeving. Meld u nu aan via ons contactformulier.

Bron: AP rapport
Bron: AP artikel

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht