Home / Blogs, Specials en Opinie / Blog: Correcte loonbetaling, PayOk helpt!

Blog: Correcte loonbetaling, PayOk helpt!

Patrick Tom - loonuitbetaling

Het juiste loon betalen aan uw medewerkers. Dat klinkt vanzelf sprekend. Ondernemers in de flexbranche weten een correcte loonbetaling van hun uitzendkrachten een uitdaging kan zijn. Eentje die men goed wil beheersen. Zeker aangezien er vanuit de politiek en branche steeds meer controle druk is die ondernemingen diep in de portemonnee kan raken. Wij zien dagelijks in onze praktijk dat het niet makkelijk is. Niet zo gek! Er zijn immers meer dan 600 cao’s, ieder met een omvang van gemiddeld 150 bladzijden. Probeer deze bibliotheek maar te begrijpen en vast te stellen wat de juiste beloning is. Het PayOK Keurmerk is gemaakt om juist deze risico’s te beheersen.

Hoe komt een cao tot stand?

Een cao wordt overeengekomen tussen de werkgevers en de werknemers in die sector. Voor werkgevers is vaak een branchevereniging belangenbehartiger en voor de werknemers is dat een (of meerdere) vakbonden. Het mag duidelijk zijn dat ieder daarin zijn eigen wensenlijstje heeft. Het resultaat is vaak een akkoord waarin bepaalde zaken op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden.
U moet zich voorstellen dat het niet meevalt om, na een lange nacht onderhandelen, bij het ochtendgloren, terwijl de vogeltjes al fluiten, een compromis te vinden voor een probleem dat alleen de onderhandelaars begrijpen. Het gevolg: een prachtige uitzondering in de voor u toch al complexe Cao.
Vakbonden en werkgevers treffen elkaar met enige regelmaat in de rechtszaal om dat uit te vechten. Een rechter stelt overigens dat de cao letterlijk geïnterpreteerd moet worden. Voor het resultaat van deze onderhandelingen kunt u de krant openslaan. Het aantal stakingen staat zelfs op record hoogte.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke aansprakelijkheidsrisico’s

U en uw opdrachtgevers willen aansprakelijkheidsrisico’s beheersen. Daarom zien wij dat steeds meer ondernemingen in hun overeenkomsten spelregels afspreken om tegemoet te komen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

De WAS zorgt er voor dat u gezamenlijk aansprakelijk en dus ook verantwoordelijk bent voor het betalen van het juiste loon. Er is sprake van zogeheten ketenaansprakelijkheid van loon . Het gevolg in het speelveld is zichtbaar:

1. Bewustzijn; opdrachtgevers beseffen nu “langzaam” dat in de prijs alle juiste arbeidsvoorwaarden van de flexibele arbeidskrachten moeten zijn inbegrepen bijv. afdracht pensioenpremie, ATV/ADV en toeslag en overwerkpercentage ’s etc.
2. Cao ontwikkelingen; De ABU en NBBU hebben in de nieuwste cao’s voor uitzendkrachten bepalingen opgenomen om de correcte toepassing van inlenersbeloning te verbeteren.
3. Controle druk; Gevolgen van het niet correct verlonen kunnen uw portemonnee flink raken; SNCU onderzoeken, onderzoeken van ISZW; tijdrovend en belastend voor uw organisatie en vaak met kostbare gevolgen.

Wat doet het PayOK keurmerk?

Opdrachtgevers hebben de maatschappelijke verplichting om te beoordelen of er risico’s zijn in het verloningsproces bij zijn leveranciers. Een aantal van u zal al ervaren hebben dat het niet prettig is om meerdere opdrachtgevers over de vloer te krijgen die allen op hun eigen wijze een soortgelijke controle doen op de loonadministratie. Dit kunnen we voorkomen middels het PayOK keurmerk.

Het PayOK keurmerk beoordeelt immers of uw onderneming daadwerkelijk op correcte wijze de cao die u als onderaannemer of uitzendorganisatie gebruikt, goed toepast. Inclusief pensioenverplichtingen. Hiertoe worden contracten met opdrachtgevers en, zo nodig, met andere ketenpartijen beoordeeld. De personeels- en loonadministratie worden beoordeeld. Deze moeten voldoen aan wettelijke eisen en de van toepassing zijnde Cao en pensioenregeling. Deze controle gebeurt per sector. De inspectie voor dit keurmerk is efficiënt ingericht, zodat het kostentechnisch ook beheersbaar is.

De dagelijkse praktijk van Bureau Cicero

We proberen ondernemingen verder te helpen in hun professionele ontwikkeling om wet en regelgeving goed toe te passen. Dat doen we middels onze inspectie; onze dagelijkse praktijk. De meeste herkennen dat beeld vanuit onze NEN 4400-1 inspecties voor het SNA keurmerk. Ondernemingen beheersen op deze manier o.a. hun fiscale risico’s.

Controle op juiste loonbetaling

Vaak veronderstellen ondernemingen dat ook controle op de juiste verloning plaats vindt. We gaan echter niet verder dan de vraag of er een procedure is. Of de procedure ook aansluit bij de praktijk en of er daadwerkelijk het juiste loon wordt betaald wordt niet beoordeeld. Die risico’s zijn dus onvoldoende onder controle. En dan kan ook nog een SNCU inspecteur er iets van vindt.

Wij denken dat u dit kan voorkomen.

Patrick Tom

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht