Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Conceptwetsvoorstel Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden gepresenteerd

Conceptwetsvoorstel Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden gepresenteerd

Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Minister Van Gennip heeft op 6 oktober 2023 het conceptwetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden gepresenteerd. Deze wet moet de regels omtrent het werken met zelfstandigen verduidelijken.

Volgens de minister draagt de wet aan de ene kant bij aan het herstellen van de balans tussen het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n). En aan de andere kant aan het werken met en als werknemer(s). Dit gebeurt door te verduidelijken wanneer als werknemer gewerkt moet worden en wanneer als zelfstandige gewerkt moet worden.

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het in april 2023 gepresenteerde arbeidsmarktpakket met samenhangende maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers.

Maatregelen wetsvoorstel Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden gepresenteerd

Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie

De wettelijke norm om werknemers van zelfstandigen te onderscheiden is op dit moment een open norm die door rechterlijke uitspraken is ingekleurd. Met het voorstel verduidelijkt men het meest onderscheidende wettelijke vereiste ‘werken in dienst van’ (gezag) uit artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. De jurisprudentie is bij elkaar gebracht, gestructureerd en gecomprimeerd aan de hand van drie hoofdelementen. Het gaat om deze drie hoofdelementen werkinhoudelijk ondergeschiktheid, organisatorische inbedding en werken voor eigen rekening en risico. Deze hoofdelementen vult men verder in door indicaties en de wijze waarop toetsing plaats dient te vinden, is ook gestructureerd.

Het doel van deze maatregel is de duidelijkheid te vergroten voor werkenden, werkgevers en opdrachtgevers, uitvoeringsorganisaties (zoals het UWV, de Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie) en de rechtspraak en bevorderen dat de wijze van het beoordelen van arbeidsrelaties consistent is. Een verduidelijking moet het voor de markt, de uitvoeringsorganisaties (onder meer voor de handhaving) en de rechtspraak inzichtelijker maken wanneer als zelfstandige of werknemer kan worden gewerkt.

Rechtsvermoeden uurtarief

Met het voorstel introduceert men een civielrechtelijk rechtsvermoeden bij een uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Als een werkende aan kan tonen dat er sprake is van een uurtarief lager dan het bovenstaande bedrag, vermoed men dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. En is het aan de werkgever om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Het doel van de maatregel is om het voor de werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt makkelijker te maken om een arbeidsovereenkomst op te eisen bij de werkgevende en indien nodig bij de rechter. Daarnaast zorgt het rechtsvermoeden voor een preventief effect doordat bij werken tegen een tarief onder de norm beter dan nu beoordeeld wordt of de klus door een zelfstandige gedaan kan worden, of dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst.

Bron: internetconsultatie.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht