Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Grensoverschrijdend telewerken stopt per 1 juli 2023

Grensoverschrijdend telewerken stopt per 1 juli 2023

Grensoverschrijdend telewerken

Sinds de coronapandemie werken werknemers vaker vanuit huis. Voor werknemers die grensoverschrijdend telewerken was er een overgangsperiode. Deze stopt per 1 juli 2023. Vanaf dan gelden de normale Europese aanwijsregels weer. Telewerken in een ander lidstaat kan dan weer gevolgen hebben voor waar u sociaal verzekerd bent.

Hoofdregel

Waar iemand sociaal verzekerd is, wordt binnen Europa bepaald door de Europese Verordening. Kort gezegd, een werknemer valt onder het sociale zekerheidsstelsel van het land waar hij of zij werkt. Werkt hij niet alleen in Nederland (waar de werkgever is gevestigd) maar ook in zijn thuisland, dan is hij in zijn woonland sociaal verzekerd als hij daar meer dan 25% van zijn tijd werkt. Twee dagen in de week thuis werken kan dus leiden tot een andere sociale zekerheid.

Coronaregel

Tijdens de pandemie kwam een tijdelijke regel die bepaalde dat ook al werd meer dan 25% van de tijd vanuit (en ander land en) thuis gewerkt, dan bleef de werknemer vallen onder het SV-stelsel waar hij daarvoor ook onder viel. Zo hoefde er niets te veranderen en konden werknemers die in het buitenland wonen, onder het Nederlandse SV-stelsel blijven vallen.

Per 1 juli 2023 stopt grensoverschrijdend telewerken

De hiervoor beschreven coronaregel gaat men met ingang van 1 juli a.s. beëindigen en dat betekent dat de hoofdregel weer gewoon gaat gelden. Echter komt er een nieuwe mogelijkheid die inhoudt dat wanneer er in het woonland voor minder dan 50% thuis wordt gewerkt. Omdat dit een uitzondering op de hoofdregel is, moet wel een aanvraag worden ingediend bij de SVB voor het afsluiten van een zogenaamde artikel 16 overeenkomst. Dit verzoek leidt tot de zogenaamde A1-verklaring.
Als werknemer of werkgever geen aanvraag indienen, dan gelden bij telewerk de reguliere aanwijsregels van de Verordening.

Door deze mogelijkheid blijven werknemers in Nederland sociaal verzekerd (en alleen hier premies verschuldigd) als zij niet meer dan 49% van hun tijd thuiswerken.

Bron: SVB.nl, NBBU.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht