Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Loonheffing / Lagere loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

Lagere loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

Vanaf 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland recht op een lagere loonheffingskorting. Het betreft alle werknemers die in dienst zijn en die niet zijn ingeschreven als inwoner bij hun gemeente (dit zijn niet-inwoners).

De loonheffingskortingen bestaat uit 2 delen, een belastingdeel en een premiedeel.
Vanaf 2019 hebben de niet-inwoners van Nederland alleen nog recht op korting op het premiedeel, op voorwaarde dat ze wel in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Het gevolg is dat er met ingang van 1 januari onderscheid gemaakt tussen drie categorieën werknemers:
• Werknemers die inwoner zijn van Nederland (ingeschreven als inwoner in de Gemeente)
• Werknemers die inwoner zijn van een lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden en hier tijdelijk werken
• Werknemers die inwoner zijn van een land dat niet onder de voorgaande twee categorieën valt

Voor het belastingdeel van de arbeidskorting geldt een uitzondering: Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden hebben nog wel recht op het belastingdeel. Het belastingdeel van de overige heffingskortingen moet via de aangifte inkomstenbelasting geclaimd worden.

Elke categorie heeft volgend jaar zijn eigen belastingtabellen.

Wat zijn hier nu de gevolgen van voor u?

Er moet een wijziging komen in uw salarisadministratie. Vraag uw softwareleverancier hiernaar. Daarnaast moet u bij iedere medewerker (die op 01-01-2019 of daarna in dienst is) of hij of zij een inwoner is van Nederland. Dit geldt dus ook voor uw huidige werknemersbestand.

Er zijn ook werknemers die zowel in Nederland als in het buitenland wonen of verblijven. Het is dan niet altijd gemakkelijk vast te stellen of hij of zij een inwoner van Nederland is. Vraag bijvoorbeeld in dat geval om een kopie van het bewijs van inschrijving in de Gemeente.
Hierbij is het van belang waar het sociale en economische leven van de werknemer zich afspeelt, maar ook wat de intentie van de werknemer is om zich al dan niet langdurig in Nederland te vestigen.

Gevolgen voor de werknemer

Het schrappen van de loonbelasting van de algemene heffingskorting heeft gevolgen voor de niet-inwoner van Nederland. De werknemer zal een lager netto salaris overhouden.

Voor alle medewerkers die gebruikmaken van de ET-regeling geldt dat zij ingeschreven moeten zijn in het land van herkomst. Dit is voorwaarde voor het mogen toepassen van de ET-regeling. Per 01-01-2019 zal door genoemde nieuwe categorie werknemers het netto loon van deze groep werknemers lager zijn.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

1 Reactie

  1. Krista Rovers
    Krista Rovers

    Zal het EQ-loon dan ook aangepast gaan worden voor buitenlandse werknemers? Heeft iemand daar al informatie over, want ik heb daar nog niets over kunnen vinden.

    Beantwoorden

Plaats een bericht