Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Uitzendbeding bij ziekte

Uitzendbeding bij ziekte

Uitzendbeding bij ziekte

Op vrijdag 17 maart 2023 heeft De Hoge Raad in het belang van de rechtsontwikkeling en rechtseenheid uitspraak gedaan over het uitzendbeding bij ziekte.

De Hoge Raad oordeelt dat het uitzendbeding ook in geval van ziekte van de uitzendkracht tot beëindiging van de uitzendovereenkomst kan leiden. Dat is niet in strijd met het wettelijke ontslagverbod bij ziekte. Wel is in dat geval vereist dat de inlener daadwerkelijk een verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht doet.

Het gedeelte van de cao-bepaling dat inhoudt dat de terbeschikkingstelling in geval van ziekmelding geacht wordt te zijn beëindigd op verzoek van de inlener, is daarom volgens de Hoge Raad niet geldig. Deze koppeling van het einde van de uitzendovereenkomst aan een fictief verzoek van de inlener tot beëindiging van de terbeschikkingstelling, doet afbreuk aan de rechtspositie van de uitzendkracht en is daarom niet toelaatbaar.

1 juli 2023

De uitspraak past in de nieuwe cao-afspraken per 1 juli 2023, waarin onder andere de fictie ook niet meer is opgenomen.

Per 1 juli 2023 loopt bij ziekte de uitzendovereenkomst met uitzendbeding door tot de einddatum in de uitzendovereenkomst. De uitzendkracht heeft dan recht op loondoorbetaling gedurende die periode (minus een wachtdag). Meer hierover leest u in de artikelen 22 tot en met 25 van de cao.

Bron: NBBU.nl, ABU.nl

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht