Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Vanaf 1 januari 2025 voor minder werknemers lage WW-premie herzien

Vanaf 1 januari 2025 voor minder werknemers lage WW-premie herzien

lage WW-premie herzien

Nu is het zo dat de lage WW-premie achteraf gecorrigeerd moet worden naar de hoge premie als een werknemer voor meer dan 30% meer uren (dan wat in zijn contract staat) heeft gewerkt. Dit wordt aangepast.

Wat is een lage WW-premie?

De WW-premie maakt deel uit van de zogeheten Werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen waarvoor je als werkgever moet betalen voor iedere werknemer die bij jou in loondienst werkt. Ze beschermen je werknemers tegen inkomensverlies, bijvoorbeeld bij ziekte of werkloosheid.

De hoogte van de WW-premie wordt bepaald door het soort arbeidsovereenkomst en dit moet dan ook op de arbeidsovereenkomst én de loonstrook worden vermeld. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren valt onder de lage premie en een arbeidsovereenkomst met een flexibel aantal uren en/of bepaalde tijd valt onder de hoge premie. Het verschil tussen beide premies is altijd 5%. Concreet betekent dit het volgende:

  • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren valt onder de lage WW-premie.
  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een flexibel aantal uren valt onder de hoge premie.
  • Alle overige overeenkomsten (oproep-, nuluren-, en min-max) vallen onder de hoge WW-premie.

Let op: als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten is voor onbepaalde tijd, dan wordt niet aan de voorwaarde voor de lage WW-premie voldaan. De werkgever is dan de hoge premie verschuldigd. Ook bij stilzwijgende verlenging is een schriftelijke overeenkomst een voorwaarde.

Uitzondering

Op dit moment zijn werknemers met contracten van gemiddeld 35 uur per week of meer uitgezonderd van de herzieningssituatie. Vanaf 2025 gaan ook alle contracten van gemiddeld meer dan 30 uur per week onder deze uitzondering vallen. Dit betekent dat er minder vaak herzien hoeft te worden.

Hierdoor wordt het dus vaker mogelijk dat werknemers met een vast contract meer overuren kunnen maken zonder dat daar de hoge premie op van toepassing is.

Wanneer is de lage WW-premie?

De lage premie is nu van toepassing als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; en
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk; en
  • Er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

Bron: internetconsultatie.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht