Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Actieplan 50plus werkt

Actieplan 50plus werkt

actieplan 50plus

Actieplan 50plus werkt – scholingsvoucher en plaatsingsfee

‘Het Actieplan 50plus werkt, dat inmiddels goed op stoom is gekomen, levert een wezenlijke bijdrage aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van ouderen’, schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft specifieke maatregelen genomen om ouderen te ondersteunen bij het vinden van werk. Zo maakt de premiekorting het financieel aantrekkelijker voor werkgevers om oudere uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen.

50 plussers. In juni 2014 is besloten de doelgroep van het Actieplan uit te breiden met 50-plussers en de duur van het Actieplan met één jaar te verlengen, tot 1 januari 2017. De reden voor het uitbreiden van de doelgroep is dat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet sterk afwijkt van de positie van 55-plussers.

Scholingsvoucher. De scholingsvoucher is een subsidie, gericht op scholing, voor werkzoekenden of werkgevers die een 50-plussers in dienst nemen. Zij kunnen bij het UWV een scholingsvoucher van maximaal 1.000 euro aanvragen als er uitzicht is op een baan, hetzij met een intentieverklaring van een werkgever, hetzij een opleiding gericht op een zogenaamd ‘kansberoep’.

Plaatsingsfee. De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen. De subsidie moet intermediairs stimuleren om meer 50-plussers te bemiddelen naar werk. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 50-plus WW-er langer duurt. Na 3 maanden bedraagt de subsidie 300 euro, na 6 maanden 700 euro en na 12 maanden 500 euro.

Klik hier voor de voor alle 50plus mogelijkheden.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht