Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Overgangsrecht per 01-07-2016 vervallen voor alle medewerkers

Overgangsrecht per 01-07-2016 vervallen voor alle medewerkers

Het overgangsrecht van de Wet Werk en Zekerheid is per 01-07-2016 vervallen, dit geldt voor alle werknemers. Daarnaast verandert er iets in de Ziektewet voor AOW-gerechtigden. De combinatie van die twee heeft forse impact op het ter beschikkingstelling van pensioengerechtigden: de ene arbeidsrechtelijk en de andere voor de kostprijs.

De wijzigingen in vogelvlucht

Vroeger was het uitzenden van gepensioneerden overzichtelijk en administratief relatief eenvoudig. Er hoefden, behalve voor de zorgverzekering, geen premies te worden betaald en het fasesysteem bood veel en vooral lang flexibiliteit. De laatste jaren is er veel veranderd: de pensioengerechtigde leeftijd verschoof, daarna moest er tot 67 jaar pensioenpremie worden betaald en sinds 1 januari zijn de regels voor loondoorbetaling bij ziekte veranderd. Als laatste zijn op 1 juli 2016 de uitgebreidere fasesystemen voor AOW’ers in de cao van ABU en NBBU vervallen.

Afwijkende fasesystemen voor AOW’ers vervallen

In zowel de cao van de ABU als van de NBBU kunnen gepensioneerden langer worden uitgezonden en is opvolgend werkgeverschap beperkt. Op grond van het overgangsrecht van de WWZ kon daar tot 1 juli 2016 gebruik van worden gemaakt. Vanaf 01-07-2016 gelden nieuwe regels en daarmee gaat – vooral voor leden van de NBBU – veel van de flexibiliteit verloren.

Voor de gebruikers van de cao van de ABU hebben de wijzigingen nauwelijks praktische gevolgen. De minimale mogelijkheden van 52 weken fase A en 6 contracten in 4 jaar fase B blijven behouden.

Voor NBBU-leden is de impact forser. Niet alleen wordt de maximale uitzendduur veel korter, ook de rechtspositie van elke AOW’er die nu langer dan 78 weken in fase 2 zit, moet opnieuw worden bepaald. Dit is complex. NBBU-leden kunnen hiervoor altijd contact opnemen met hun servicedesk. Vergeet overigens niet dat het vervallen voor het overgangsrecht per 1 juli voor álle werknemers die meer dan 78 weken in fase 2 hebben gewerkt gevolgen heeft.

Lees hier het volledige artikel en meer over alle gevolgen voor onder andere loondoorbetaling bij ziekte voor AOW’ers en de opbouw kostprijs ABU en NBBU cao voor verloning van AOW’ers.

Bron: FLexKnowledge

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht