Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WAB special – Versoepeling ontslag via kantongerecht

WAB special – Versoepeling ontslag via kantongerecht

WAB special

Dit artikel is onderdeel van onze WAB-special. In deze artikelen worden de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandeld.
Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel van deze special is om te wijzen op de aanstaande wijzigingen die vanaf ingangsdatum van de WAB per 01-01-2020 van kracht worden.

Verandering

Het ontslagrecht gaat men aanpassen en daarmee voor de werkgever versoepelen. Er wordt een zogenoemde ‘cumulatiegrond’ voor het aanvragen van een ontslagvergunning via de kantonrechter ingevoerd. Hierdoor is een ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van de reeds bestaande 8 redenen. Waarop op dit moment men ontslag kan aanvragen via de kantonrechter.

Deze wijziging houdt nog steeds in dat men een goed en zorgvuldig dossier opbouwt voordat een ontslagaanvraag succesvol kan zijn.

Waar heeft deze wijziging betrekking op

De nieuwe ontslaggrond conform de WAB maakt de voorwaarden waarop werknemers ontslagen kunnen worden minder stringent.

Soms is het lastig om op basis van één specifieke ontslaggrond voldoende dossier op te bouwen voor ontslag. In voorkomende gevallen kan het zijn dat er (in verband met de specifieke casus) meerdere ontslaggronden aangesproken worden die ieder afzonderlijk niet kwalificeren voor een succesvolle ontslagaanvraag.

Vanaf 2020 wordt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van de reeds nu in de wet genoemde 8 ontslaggronden, de zogeheten cumulatiegrond. De rechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden. Als er voldoende dossier is op basis van de combinatie van meerdere ontslaggronden samen. De zogenaamde cumulatiegrond.

Gevolgen

Het zal in de praktijk moeten blijken in hoeverre deze ‘cumulatiegrond’ wel of niet een daadwerkelijke flexibilisering van het ontslagrecht tot gevolg zal hebben. De rechtspraak vanaf 2020 zal hier antwoord op geven.

Ontslag op basis van de cumulatiegrond wordt duurder

Als een medewerker op basis van de cumulatiegrond ontslag krijgt. Dan kan de rechter een hogere transitievergoeding aan de werknemer toekennen. Dit kan tot maximaal 1,5 keer de reguliere transitievergoeding.

Aandachtspunten

Werkgevers kunnen door de cumulatiegrond sneller een arbeidsovereenkomst door de rechter laten ontbinden. Bij gebruik van de cumulatiegrond wordt het mogelijk wel duurder om een medewerker te kunnen ontslaan.

Het is niet mogelijk om de ontslagredenen die via een ontslagprocedure die verplicht via het UWV gevolgd dient te worden te combineren met de ontslagredenen die via de kantonrechter behandeld worden. Deze gescheiden trajecten blijven ook in 2020 gescheiden.

Overgangsregel

Er is geen overgangsregel, ontslagaanvragen die na 01-01-2020 worden ingediend kunnen op basis van de nieuwe regels in de WAB worden afgewikkeld. Bestaande ontslagverzoeken of verzoeken die nog voor 2020 ingediend zijn worden nog volgens de huidige wetgeving afgehandeld. Er geldt hiervoor mogelijk wel een overgangsregel. De details hierover kunt u bij uw rechtsadviseur inwinnen.

Plaats een bericht