Home / Berichten/WagwEU

Inwerkingtreding meldingsplicht van de WagwEU

Op 1 maart 2020 zal de langverwachte meldingsplicht in werking treden. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Lees Verder