Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / NEN 4400-1 / Inwerkingtreding meldingsplicht WagwEU

Inwerkingtreding meldingsplicht WagwEU

Meldingsplicht WagwEU

Op 1 maart 2020 zal de langverwachte meldingsplicht in werking treden. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), welke op 18 juni 2016 in werking is getreden. Deze wet geldt voor werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht uit gaan voeren. Als er niet aan de meldingsplicht wordt voldaan, kunnen zowel de dienstverrichter als de dienstontvanger een boete krijgen van €12.000,- per niet gemelde werknemer.

Meldloket

Via een online meldloket maakt men meldingen. Bij dit online meldloket zal onder meer het volgende aangegeven dienen te worden:

 1. welke werkzaamheden men verricht
 2. in welke periode
 3. of men medewerkers meeneemt
 4. de komst van iedere gedetacheerde werknemer moet worden gemeld
 5. men kan de meldingen vanaf 01 februari 2020 doen

Van groot belang is dat op de Nederlandse werkgever vervolgens een controleplicht rust. Deze werkgever dient na te gaan of uiterlijk op de dag van aanvang van de werkzaamheden de melding juist en volledig is gedaan.

Verschil dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers

In de WagwEU maakt men een onderscheid tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.
Een dienstverrichter volgens de WagwEU is een buitenlandse werkgever die tijdelijk:

 • Met eigen personeel naar Nederland komt om werkzaamheden te verrichten; of
 • Vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland; of
 • Als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt in Nederland.

In sommige gevallen dienen zelfstandigen, die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren, zich ook te melden.
Dienstontvangers zijn de opdrachtgevers/klanten waarvoor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige aan het werk gaat.

Huurt een buitenlandse werkgever of zelfstandige een ander bedrijf in om bij de Nederlandse klant/opdrachtgever in Nederland aan de slag te gaan, dan is er sprake van onderaanneming. De dienstontvanger in deze situatie is de buitenlandse werkgever of zelfstandige. Het derde bedrijf dient zijn eigen personeel te melden en de buitenlandse werkgever of zelfstandige dient de melding te controleren.

Benodigde gegevens meldingsplicht

De buitenlandse werkgevers moet bij het melden in ieder geval melding maken van de:

 • identiteit van de melder
 • bedrijfsgegevens
 • contactpersoon (artikel 7 WagwEU)
 • identiteit van de klant/opdrachtgever
 • sector waarin men de activiteiten in Nederland uitvoeren
 • locatie van de werkplek
 • verwachte duur van de werkzaamheden
 • identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon
 • identiteit van de werknemers die in Nederland komen werken
 • De aanwezigheid van een A1-verklaring of een andersoortig bewijs toon aan waar men de sociale premies betaald voor de werknemer(s).

Zelfstandigen die meldingsplichtig zijn dienen onder meer hun identiteit, de identiteit van de opdrachtgever/klant, de sector waarin de activiteiten uitgevoerd worden, de locatie van de werkplek, de duur van de werkzaamheden en informatie over de sociale premies te melden.

Bron: posted workers I, vanzijl advocaten

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Ik wil meer informatie

Plaats een bericht