Home / Veelgestelde Vraag / Wordt de inspectie-instelling ook geïnspecteerd?

Wordt de inspectie-instelling ook geïnspecteerd?

Inspectie-instellingen worden geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties. Bureau Cicero ontving in augustus 2007 het Accreditatie-certificaat (nummer I 225) voor het verrichten van NEN 4400-1 inspecties van de Raad voor Accreditatie (RvA). Daarnaast heeft Bureau Cicero overeenkomsten afgesloten met keurmerkorganisaties zoals Stichting Normering Arbeid, Stichting PayChecked in Transport, en Stichting PayOk. Ook met brancheorganisaties zoals ABU, NBBU en Schoonmakend Nederland heeft Bureau Cicero overeenkomsten om te kunnen controleren op hun kwaliteitsschema’s. De RvA controleert ons jaarlijks.