Home / Veelgestelde Vraag / Wat houdt het verplichte normenkader in van de Wtta?

Wat houdt het verplichte normenkader in van de Wtta?

Wat houdt het verplichte normenkader in?

Het verplichte normenkader bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

  1. Het bestaande normenkader van de Stichting Normering Arbeid (NEN 4400-1); 
  2. Het toepassen van het juiste loon op basis van het loonverhoudingsvoorschrift (inlenersbeloning) en transparante communicatie (informatie arbeidsvoorwaarden) daarover in de keten;
  3. Een procedure bij werving en selectie ter bevordering van gelijke kansen (anti-discriminatie). De ABU en NBBU voeren al een anti-discriminatiebeleid voor hun leden.
    (Nieuw is dat dit voor de hele markt gaat gelden. De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie gaat overigens medio 2024 in werking.) ;
  4. Waarborging van veiligheid op de werkplek door het schriftelijk doorgeleiden van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s door de werkgever aan de werknemer op de werkplek.
    (Naast de bestaande RI&E en het VCA/VCU-certificaat, is het idee dat er ook meer bewustwording komt bij de inlener. Met een procedure voor de start van de werkzaamheden kan de uitzender de uitzendkracht beter informeren over veiligheid op de werkplek.);
  5. Voldoen aan huisvestingscertificering zoals het SNF-keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen op het moment dat er huisvesting wordt aangeboden aan de werknemer.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA), neem dan gerust contact met ons op via contact@cicero.nl of telefonisch via ons telefoonnummer +31(0)38 720 08 21.