Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Due diligence; zelfregulering werkt!

Due diligence; zelfregulering werkt!

Due diligence; zelfregulering werkt!

Bureau Cicero doet regelmatig due diligences / speciale opdrachten bij overnames van uitzendbureaus of andere ondernemingen, waar arbeid een belangrijke rol bij speelt.

We doen dit op basis van de expertise die we hebben opgebouwd door het jarenlang doen van NEN 4400 en PayOK inspecties.

Deze normenkaders dekken gezamenlijk de financiële risico’s uit arbeid goed af. Daarom zijn ze interessant voor de overnemende partij.

 


De risico’s uit arbeid zijn:
 1. Fiscale keten- en inlenersaansprakelijkheid. (OB en LH).
 2. Wml: voldoening van minimum loon en –vakantiebijslag.
 3. Werken met mensen die niet zijn gerechtigd om in Nederland te werken of met mensen die een valse identiteit hebben aangenomen.
 4. Voorkomen van bestuurlijke boetes (WAADI/WID/WAV)
 5. Juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon. (cao toepassing)

Vijf simpele begrippen; een woud van gedetailleerde regels.

Zo’n due diligence doen we altijd in samenspraak met beide partijen. Naast deskundigheid is transparantie en onpartijdigheid van belang.

Onlangs hebben we due diligences gedaan bij twee ondernemingen die toevallig in dezelfde markt actief zijn en een vergelijkbaar commercieel model hebben. Het gaat om een sector waar opdrachtgevers niet standaard om een SNA en/of PayOk certificering vragen.

Eén is wel, de ander niet gecertificeerd. We zijn zelf verrast door het verschil.

We willen de verschillen graag met u delen, want wat ons betreft leidt het tot interessante conclusies. In de tabel onder mijn blog vindt u de geconstateerde verschillen.

Enkele conclusies

 1. Systematische controle door een derde partij die verstand heeft van wet- en regelgeving leidt tot:
  1. Beter ingerichte en beter beheerste processen.
  2. Voorkomen van werkingssfeerdiscussies die kostbaar uit kunnen pakken.
  3. Voorkomen van risico op navorderingen en boetes
 2.  Er zijn nog steeds opdrachtgevers die niet weten wat ze inkopen.
 3. De kosten van de due diligence bij onderneming 1 waren aanzienlijk lager dan bij onderneming 2
 4. De prijs van onderneming 2 was lager dan verwacht.

Ik trek hieruit de conclusie dat de zelfregulering zijn vruchten afwerpt; het leidt tot ondernemingen die beter weten wat ze doen en zich beter houden aan wet- en regelgeving.

Het uitgangspunt van Bureau Cicero is dat een klant beter moet worden van de inspecties die ze doet. Op basis van onze deskundigheid en onafhankelijkheid.

In deze casus zagen we dat een onderneming in harde Euro’s beter wordt van onze inspecties.

Meer info over Due Diligence

 

Vergelijkende tabel:

ONDERWERPENONDERNEMING 1 (SNA KEURMERK)ONDERNEMING 2 (GEEN KEURMERK)
AANSLUITING STIPPJAJA
WERKINGSSFEER ABU CAOJAIn onderzoek
SFUCorrectNIET correct
STOOFCorrectNIET correct
ID BEWIJS, LH VERKLARINGJAJA
OVEREENKOMSTENModelovereenkomsten uitzendbrancheProjectovereenkomsten zonder projectomschrijving met onderliggende “inzetovereenkomsten”.
PARAMETERS LOONADMINISTRATIEJAJA
INLENERSBELONINGGoede uitvraagOnduidelijke /onsystematisch uitvraag
AANSLUITING GEWERKTE/ VERLOONDE URENJANEE
VERWERKING SOORTEN URENDuidelijkNIET Duidelijk
VAKANTIE UREN REGISTRATIESystematisch en duidelijkTwee systemen, niet duidelijk
INITIËLE LOONSVERHOGINGJANEE
INSCHALINGvlg. uitvraagGEEN systeem
VAKANTIEBIJSLAG BEREKENINGJAJA
WACHTDAGENCorrect toegepast2 toegepast, 1 toegestaan
KOSTENVERGOEDINGENFiscaal toelaatbaarOnduidelijke onderbouwing

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht