Home / Blogs, Specials en Opinie / NEN+ voor de pluimvee verwerkende industrie

NEN+ voor de pluimvee verwerkende industrie

NEN+ Pluimvee

Als u werkzaam bent in de pluimveeverwerkende industrie moet er naast de SNA certificering ook een NEN+Pluimvee certificering zijn. Als technisch manager voer ik regelmatig een NEN+ inspectie uit en dan krijg ik regelmatig vragen over de inspectie en wat er zoal getoetst wordt tijdens deze inspectie. In deze blog zal ik wat meer wat uitleg geven over de NEN+ inspectie.

Pluimveeverwerkende industrie, wat is dat eigenlijk?

De CAO pluimveeverwerkende industrie is van toepassing op werkgevers die zich bezig houden de volgende activiteiten:

 • het bedrijfsmatig slachten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen en/of
 • be-, en verwerken van pluimvee, wild en/of tamme konijnen en/of
 • vervaardigen van producten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen, voor zover het slachten, het be-, en verwerken en het vervaardigen van producten, gemiddeld op jaarbasis berekend, ten minste 3.000 stuks respectievelijk 5.000 kg per week bedraagt;
 • uitleenbedrijven (uitzendorganisaties, onderaannemers) die meer dan 75% van de totale activiteiten verrichten binnen de pluimvee verwerkende industrie

Zijn uw werknemers volledig werkzaam binnen ondernemingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen dan valt u onder de CAO Pluimveeverwerkende industrie.

Medewerkers bij een pluimveehouder, vallen die onder de NEN+?

Nee, medewerkers die werkzaam zijn bij de pluimveehouder die vallen niet onder de CAO Pluimveeverwerkende industrie. Voor hen is de NEN+ dan ook geen onderdeel van de toetsing.

Waarom dien ik te beschikken over een NEN+ certificering?

Als u mensen ter beschikking stelt in de pluimveeverwerkende industrie moet er naast de SNA certificering ook een NEN+ certificering zijn. Ondernemingen die werkzaam zijn in de pluimveeverwerkende industrie mogen conform artikel 71 van de CAO alleen personeel inlenen van uitzendbureaus die zichtbaar zijn in het register van uitleenbedrijven in de pluimveeverwerkende industrie.

Wordt er onderscheid gemaakt tussen bedrijven die volledig werkzaam zijn in de sector of een algemeen uitzendbureau?

Ja, er zijn twee soorten NEN+ inspecties, afhankelijk van uw situatie vind de inspectie plaats; bent u een bedrijf voornamelijk werkzaam in de sector of algemeen uitzendbureau. Hieronder leg ik de verschillen uit tussen de inspecties:

Voornamelijk werkzaam in de sector

U bent een bedrijf voornamelijk werkzaam in de sector wanneer u meer dan 75% van de loonsom ter beschikking stelt aan ondernemingen die onder de werkingssfeer CAO Pluimveeverwerkende industrie vallen.

In plaats van de inlenersbeloning moet u dan volledig de CAO Pluimvee toepassen.

Belangrijke onderdelen van deze CAO vormen onderdeel van de NEN+ inspectie. Waar moet u dan aandenken:

 • De arbeidsovereenkomst
 • Inschaling
 • Arbeidsduurverkorting
 • Loonsverhogingen / periodieken
 • Toeslagen bij overwerk, ploegen, ongunstige uren, weekenden en feestdagen
 • Reiskosten
 • Eindejaarsuitkering
 • Arbeidsongeschiktheid

Indien u meer dan 75% van uw loonsom ter beschikking stelt aan ondernemingen in de pluimveeverwerkende industrie dient u zich aan te sluiten bij het pensioenfonds VLEP (pensioen voor werknemers in de Vleeswaren- Gemaksvoeding-, Pluimveeverwerkende- en Vleesindustrie).

Tijdens de NEN+ inspectie kijk ik of u bent aangesloten bij het juiste pensioenfonds en of u afdraagt.

Algemeen uitzendbureau (geen bedrijf in de sector)

Stelt u voor minder dan 75% van uw loonsom ter beschikking aan ondernemingen die onder de werkingssfeer CAO Pluimvee vallen dan bent u geen bedrijf in de sector. Bij deze inspectie kijk ik met name of de onderdelen van de inlenersbeloning juist worden toegepast.

Wat valt er onder de inlenersbeloning:

 • Het salaris conform de schaal waarin de medewerker is ingedeeld
 • Arbeidsduurverkorting
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken

Ik kijk hierbij ook of er aansluiting en afdracht is aan het pensioenfonds, in dit geval StiPP.

Hoe kan ik me goed voorbereiden op een inspectie?

Deze vraag krijg ik regelmatig. Het is van belang dat u als onderneming in de gaten houdt welk percentage van de loonsom u ter beschikking stelt in de pluimveeverwerkende industrie. Dit kan, zoals hierboven beschreven, grote gevolgen hebben voor uw arbeidsvoorwaarden.

Er zit namelijk een verschil tussen volledig de NEN+ CAO volgen of de inlenersbeloning. We komen regelmatig tegen dat mensen denken een algemeen uitzendbureau te zijn, maar zij stellen voor meer dan 75% ter beschikking onder de CAO Pluimvee verwerkende industrie. Hierdoor is de CAO voor de Pluimvee verwerkende industrie van toepassing.  

Verder is het van belang de uitgezette steekproef goed voor te bereiden. Zorgen dat de dossiers compleet zijn. Bent u als algemeen uitzendbureau werkzaam? Zorg dan voor de een goede vastlegging en onderbouwing van de inlenersbeloning.

Hoe vaak vindt er een inspectie plaats?
Chantal Schoonhoven

Een NEN+ Pluimvee inspectie vindt eens in de twee jaar plaats. Zijn er afwijkingen dan vindt een vervolg inspectieplaats binnen 3 maanden of binnen 1 jaar. Dit is afhankelijk van het aantal afwijkingen en de zwaarte van de afwijking. U krijgt de mogelijkheid om afwijkingen te herstellen en dient deze dan bij een administratieve controle aan te tonen.

In welk register wordt u opgenomen?

Indien u voldoet aan de voorwaarden van de NEN 4400-1 wordt u opgenomen in het Register Normering Arbeid van de Stichting Normering Arbeid en voldoet u aan de voorwaarden van de NEN+ wordt u ook opgenomen in het Register van Uitleenbedrijven in de pluimveeverwerkende industrie van de Stichting Normering Arbeid.

Heeft u vragen, opmerkingen of zoekt u meer informatie over de NEN+? Dan is het altijd mogelijk om contact met mij of een van mijn collega’s op te nemen. We helpen u graag verder!

Plaats een bericht