Home / Blogs, Specials en Opinie / Payrollers hebben PayOK als kwaliteitskeurmerk nodig

Payrollers hebben PayOK als kwaliteitskeurmerk nodig

Theo van Leeuwen

Door ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving voor Payrollers met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de complexiteit van de materie is argwaan ontstaan bij klanten van Payroll ondernemingen. Payrolling lijkt ten dode opgeschreven. Dat is niet waar. Wel is van belang dat Payrollers hun professionaliteit etaleren. Daarvoor is het PayOK keurmerk, in samenhang met NEN 4400, nodig. En bovendien helpt Cicero uw professionaliteit verder uit te bouwen.

Payrolling R.I.P.

We horen steeds meer geluiden dat opdrachtgevers Payrolling de rug toekeren omdat ze het niet meer vertrouwen. Niet verwonderlijk, want:

 1. De Cao voor uitzendkrachten kan niet meer worden toegepast.
 2. Er moet gewerkt volgens het loonverhoudingsvoorschrift
 3. Pensioenen; voorlopig blijft Stipp gelden, per 1 januari 2021 komt de overheid met nieuwe aanpassingen, met als uitgangspunt dat een gemiddeld pensioen een werkgeverslast met zich mee brengt van 13,6%
 4. Er wordt niet gecontroleerd op het hanteren van de juiste beloning.
 5. Ketenaansprakelijkheid voor onjuist betaald loon blijft van toepassing.

Wet- en regelgeving is complex, er verandert veel. Hoe kan je als opdrachtgever nog weten dat de verloning van jouw medewerkers nog in goede handen is?

Door alle publiciteit rond de introductie van de WAB is de indruk ontstaan dat Payrolling in alle (on)rust zal sterven.

Payrolling 2.0

Maar is Payrolling dan ten dode opgeschreven? Neen! Kansen zat, zoals:

 1. Ontzorgen: De behoefte voor opdrachtgevers om loon- en personeelsadministratie uit te besteden is niet weg. Het goed doen daarvan is complex. Er is zeker nu veel expertise voor nodig en dat kost geld.
 2. Opdrachtgevers die niet vallen onder een Cao of die een Cao hebben met lichtere arbeidsvoorwaarden dan de Cao voor uitzendkrachten, kunnen heel goed verder met payrolling. Voorbeelden kunnen de landbouw en Horeca zijn.
De Wet Arbeidsmarkt in Balans en Payrolling

De WAB introduceert de payrollovereenkomst (BW7:692). Een aantal gevolgen hiervan zijn:

 1. Payrollers vallen niet meer onder de Cao voor uitzendkrachten, waardoor ze nu méér dan de 6 onderdelen van de inlenersbeloning moeten toepassen. Het wettelijk kader is namelijk van toepassing, waarbij vooral de WAADI van belang is. Volgens de WAADI moeten payrollondernemingen alle arbeidsvoorwaarden die bij de opdrachtgever gehanteerd worden aan de payroll medewerker worden toegekend. Inclusief bedrijfseigen regelingen bovenop de bestaande CAO. Dit betekent dus ook vakantie- en feestdagen als het vakantiegeld.
 2. Payrollers worden ingedeeld in sector 45 indien meer dan 50% van het premieplichtig loon bestaat uit payrollovereenkomsten. Wanneer ook met meer dan 15% met uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding wordt gewerkt is er een verplichte gesplitste aansluiting met sector 52.
Kwaliteit en compliance etaleren met PayOK

Nu de onzekerheid en argwaan bij opdrachtgevers zo groot is en de risico’s toenemen, is het nog belangrijker om uw professionaliteit als Payroller te laten zien. Payrollers kunnen NEN 4400-1 gecertificeerd blijven. Maar, omdat de Cao voor uitzendkrachten niet meer van toepassing is, vervalt de toets op de procedure tot betalen van CAO lonen. Met de PayOK toets en de inschrijving in het register van PayOK kan u aantonen dat uw organisatie op correcte wijze alle arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever, vastgelegd in bedrijfseigen regelingen, inclusief een cao, toepast. En bovendien helpt Cicero met haar inspecties uw professionaliteit verder uit te bouwen.

PayOK keurmerk ook geschikt voor Payrollers met de nieuwe WAB

In de PayOK norm zijn nu gedefinieerd de:

 1. Uitzendovereenkomst: toepassing inlenersbeloning conform artikel 16 cao uitzendkrachten
 2. Payrollovereenkomst: toepassing loonverhoudingsvoorschrift conform artikel 8a Waadi
  Hiermee kunnen Payrollers getoetst blijven worden op de PayOK norm.
keurmerk PayOK

Het keurmerk PayOK wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting PayOK . Het werd in 2018 gelanceerd, met als aanleiding de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). In die wet staat dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers in de hele keten, dus óók werknemers die in dienst zijn bij een Onderaannemer, Payroller of Uitzendbureau.

Heeft u interesse in het keurmerk? Lees hier meer over de inspecties of neem contact met ons op.

Meer artikelen over PayOK:

Is PayOK de oplossing voor de risico’s van de WAS?

Doel van het PayOK keurmerk

Blog: Correcte loonbetaling, PayOk helpt!

Opdrachtgever eist PayOK-certificaat van zijn uitzendbureaus

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht